Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Nej, svensken vill inte ha strängare straff

Henrik Tham är professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde är framför allt kriminalpolitikens utveckling och bestämningsfaktorer med aktuella projekt om det allmänna rättsmedvetandet och om brottsoffrets framväxt som offentlig fråga.
Hårdare tag mot våldet! Politiker och andra debattörer åberopar ofta det allmänna rättsmedvetandet då de argumenterar för en skärpt lagstiftning. Men en nordisk undersökning visar att även om många människor säger att de vill ha strängare straff, så rekommenderar de i praktiken lägre straff än dem domstolen utfärdar. Ju mer vi vet om ett våldsbrott och dem som varit inblandade, desto mindre benägna blir vi att utdöma hårda fängelsestraff. Samtidigt har vi i Sverige blivit känsligare för våld, vi har utvidgat definitionen av vad våld är, och vi reagerar starkare mot våld.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-09
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Henrik Tham

Henrik Tham. Foto: Per Larsson, Stockholms universitet

Lagförda för ärekränkning 1841-2006 och polisanmälda ärekränkningsbrott 1965–2007

Lagförda för ärekränkning 1841-2006 och polisanmälda ärekränkningsbrott 1965–2007 i Sverige. 5 årsmedeltal. Per 100 000 av befolkningen.

Motioner om brottsoffer i Justitieutskottet i Sveriges Riksdag 1971-2009.

Motioner om brottsoffer i Justitieutskottet i Sveriges Riksdag 1971-2009.

Andel för strängare straff i telefon-, postenkät- och fokusgruppsundersökning i Sverige 2009

Andel för strängare straff i telefon-, postenkät- och fokusgruppsundersökning i Sverige 2009 (exkl. narkotikabrott i fokusgruppsundersökningen).

Referenser:
Allians för Sverige, 2006, Ett tryggare Sverige. Förslag från Allians för Sveriges rättspolitiska grupp. Allians för Sverige.maktskifte06.se.

Ask, Beatrice, 2010, "Skärpta straff för våldsbrott". Presskonferens, 28 januari 20010, http://www.regeringen.se/sb/d/12609/a/138609länk till annan webbplats.

Balvig, Flemming, 2006, Danskernes syn på straf. København: Advokatsamfundet.

Balvig, Flemming; Gunlaugsson, Helgi; Jerre, Kristina; Olaussen, Leif Petter och Tham, Henrik, 2010, "Den nordiske retsbevidsundersøgelse", Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 97 (3).

Estrada, Felipe, 2008, "Misshandel", i Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Rapport 2008:23. Stockholm: Brottsförebyggande rådet/Fritzes.

von Hofer, Hanns, 2011, Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750—2010. Diagram, tabeller och kommentarer. Fjärde reviderade upplagan. Rapport 2011:3. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. http://www.criminology.su.se/content/1/c6/02/14/71/Svenskarnas_syn_pa_straff.pdflänk till annan webbplats.

Jerre, Kristina och Tham, Henrik, 2010, Svenskarnas syn på straff, Rapport 2010:1. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Persson, Göran, 2004. Riksdagens protokoll 2003/04:55, http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&dok_id=GR0955&bet=2003/04:55länk till annan webbplats.

Reinfeldt, Fredrik, 2001, "Håll grova våldsbrottslingar inlåsta". DN Debatt, Dagens Nyheter, 2001-03-05.