Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Naturvetare i kriget mot terrorismen

Mats Fridlund är fil.dr, civilingenjör och universitetslektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet samt associerad forskare i säkerhetsteori vid Köpenhamns universitet. För närvarande är han gästforskare vid MIT där han ägnar sig åt ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt om teknikens betydelse för terrorismens uppkomst och globalisering under slutet av 1800-talet.
Gustaf Nelhans är fil.mag och doktorand i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Han har tidigare forskat om de geografiska vetenskapernas utveckling under 1900-talet och disputerar under våren på en avhandling om användningen av kvantitativa metoder och citeringsstudier inom teknik- och vetenskapsstudier.
Det finns en tydlig 11 septembereffekt inom amerikansk forskning. Den märks inom forskning om biologiska vapen men även inom geografisk informationsvetenskap — de system som ligger till grund för GPS. Båda disciplinerna har utformat sin forskningsagenda i linje med det nya säkerhetsakademiska tänkandet och erbjuder vetenskaplig assistans i kriget mot terrorismen. Även inom andra natur-, bio- och ingenjörsvetenskaper har mer och mer forskning relaterats till terrorism.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Mats Fridlund

Mats Fridlund. Foto: privat

Gustaf Nelhans

Gustaf Nelhans. Foto: Sandra Nelhans, Shooting Star

graf som visar hur många terrorism-relaterade artiklar inom teknik- och naturvetenskap publicerade 1989-2010 som innehåller ord med “terroris*”

9/11-effekten på teknisk och naturvetenskaplig forskning. Grafen visar antalet terrorism-relaterade artiklar inom teknik- och naturvetenskap publicerade 1989-2010 vilka innehåller ord inleds med “terroris*” i titel, abstracts eller nyckelord i citeringsdatabasen SCI-e i Web of Science. Det totala antalet artiklar över tidsperioden är 2738.

Referenser
Center for Arms Control and Non-Proliferation, (2009). Federal Funding for Biological Weapons Prevention and Defense, Fiscal Years 2001 to 2008. Rapport. Washington: Center for Arms Control and Non-Proliferation, Biological and Chemical Weapons Control Program. Internet: http://www.armscontrolcenter.org/resources/ fy2008_bw_budget.pdf.

Cutter, Susan L., Douglas B. Richardson, & Thomas J. Wilbanks (2003) The Geographical Dimensions of Terrorism. New York: Routledge.

Davis, Mike (2001) “The Flames of New York" i New Left Review 12: 34—50.

Fridlund, Mats & Nelhans, Gustaf (2011) "Terrorens ingeniørskunst: Teknik og videnskab efter 11. september" i Malene Fenger-Grøndahl 11. September: Verdens tilstand ti år efter, Århus: Aarhus Universitetsforlag, s 263—280.

Marburger, John H. (2001) Keynot vid symposiet The War on Terrorism: What Does it Mean for Science? Washington, DC: American Association for the Advancement of Science (AAAS). http:// www.aaas.org/spp/scifree/terrorism/ report.shtml

Meslin, Eric M (2003) “Genetics and Bioterrorism: Challenges for Science, Society and Bioethics" i Jonathan D. Moreno, In the Wake of Terror: Medicine and Morality in a Time of Crisis. Cambridge, 199-218.

NGA (2006). Priorities for GEOINT Research at the National Geospatial-Intelligence Agency. National Geospatial-Intelligence Agency, Board on Earth Sciences and Resources (BESR): www.nap.edu/openbook.php?record_id=11601.

Shroder, Jack (2005) “Remote Sensing and GIS as Counterterrorism Tools in the Afghanistan War: Reality, Plus the Results of Media Hyperbole". Professional Geographer 57(4): 592—597.