Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Morden var fler förr

Sven Granath är fil.dr i kriminologi och forskare på Brottsförebyggande rådet (Brå). Han har skrivit ett flera rapporter och vetenskapliga arbeten om utvecklingen grövre våld i Sverige, samt arbetat med jämförelser av dödligt våld mellan olika europeiska länder.
Många fler människor mördades i 1400-talets Europa än i dagens, procentuellt sett. Under århundradenas gång har risken att falla offer för kriminellt våld blivit mindre och mindre. Fast i Sverige ökade den efter 1930 — för att sedan minska igen på 1980-talet. Alkohol och impulskontroll förklarar mycket av utvecklingen.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-09
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Sven Granath

Sven Granath. Foto: Anders Jansson

Referenser:
Homicide in Sweden. i: Handbook in European Homicide research, (red. Liem, M. & Pridemore, W.), Sven Granath/ Springer, 2011.

Homicide in Finland, the Netherlands and Sweden. A First Study on the European Homicide Monitor Data. Research report 2011:15/ Sweden. Brottsförebyggande rådet (Brå), 2011.

A History of Murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present. Pieter Spierenburg/ Cambridge Polity Press, 2008.

Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750—2005. Hanns von Hofer/ Kriminologiska institutionen Stockholms universitet, 2008.   

Antal offer för fullbordat dödligt våld per 100 000 invånare i Sverige enligt dödsorsaksstatistiken, samt registrerad alkoholkonsumtion

Antal offer för fullbordat dödligt våld per 100 000 invånare i Sverige enligt dödsorsaksstatistiken, samt registrerad alkoholkonsumtion (liter per invånare 15 år och över; skalanpassad), år 1850-2009. Källa: Von Hofer, 2008, Granath, 2011.