Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Kvinnors rättigheter engagerar muslimska Indonesien

Ann Kull är islamolog vid Centrum för öst- och sydostasienstudier och Centrum för mellanösternstudier, båda vid Lunds universitet. Hennes forskning rör indonesisk islam och de nydanande tankeströmningar som vuxit sig starka de senaste 40 åren. I hennes avhandling analyserades idéutvecklingen hos reformatorn och ideologen Nurcholish Madjid och i ett nyligen avlutat projekt diskuterades relationen mellan islam, kvinnors rättigheter och samhällsutveckling. I sitt nya projekt — som är en del av ett större projekt om transnationell studentmobilitet i Asien, finansierat av Vetenskapsrådet — studerar Ann Kull högre islamutbildning i Sydostasien.
I Indonesien pågår en livlig aktivitet kring hur man bör tolka kvinnors rättigheter inom den muslimska läran. Insikten om genus betydelse står högt på agendan inom forskning och utbildning; vid flera universitet skrivs kursplaner och kurslitteratur utifrån ett genusperspektiv. Även utanför akademien pågår islambaserat arbete för att stärka kvinnors rättigheter. Ett exempel är information om hiv och trafficking. Men skillnaderna mellan olika platser är stora och på många ställen har den patriarkala kulturen fortfarande starkt fäste.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Ann Kull

Ann Kull. Foto: Lunds universitet

Referenser:
Blackburn, S, Smith, B, & Syamsiyatun, S, ed. (2008). Indonesian Islam in a new era: How women negotiate their Muslim identities. Clayton: Monash University Press.

Kull, A (2005). Piety and politics: Nurcholish Madjid and his interpretation of Islam in
Modern Indonesia. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Kull, A (2009) “At the forefront of a post-patriarchal Islamic education: Female teachers in Indonesia" Journal of International Women´s Studies Vol. 11 #1 November.

Kull, A (kommande) “Women´s agency in transforming religious discourse: Gender-sensitive interpretations of Islam in Indonesia" i Alternative Religious Discourses and Religious Authority, Farnham: Ashgate.

Mulia, M (2004). Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan. Bandung: MIZAN.

Van Doorn-Harder, P (2006). Women shaping Islam: Reading the Qur´an in Indonesia. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.