Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Juridiken hotar forskningsetiken

Gunnel Colnerud är professor i pedagogik vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog. I sin forskning är hon inriktad på bland annat professionsfrågor, främst professionsetik.
Etikprövningslagen har juridifieriat forskningsetiken. Å ena sidan kräver lagen att forskarna i förväg ska kunna redovisa i detalj vilka etiska spörsmål de kommer att behöva tampas med i sina projekt. Å andra sidan får forskarna inte stöd för de många etiska frågor som faller utanför lagen. Följden är att etisk medvetenhet och omdöme riskerar att sjunka. Fokus vänds mot formella aspekter i stället för mot verkliga moraliska problem. 


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Gunnel Colnerud

Gunnel Colnerud. Foto: Linköpings universitet

Referenser:
Grimen, H. (2008) Profesjon och profesjonsmoral. I A.Molander & L.I.Terum (red): Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.

Petersson, B. (1994) Forskning och etiska koder. Nora: Nya Doxa.