Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Inte bara Tingsten trodde på ideologiernas död

Mikael Nilsson är fil.dr i teknikhistoria sedan 2007 och har sedan dess forskat om amerikansk propagandaverksamhet i Sverige under 1950- och 60-talet. Mellan 2008 och 2010 finansierades hans forskning av ett postdoktorbidrag från Vetenskapsrådet och fram till nyligen var han verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han har publicerat ett flertal artiklar i internationella peer review-tidskrifter samt avhandlingen Tools of Hegemony om svensk-amerikanskt militärteknologiskt samarbete under kalla kriget.
När ljuset riktas mot Herbert Tingstens intensiva samarbete med den antikommunistiska organisationen CCF krackelerar bilden av honom som en oberoende intellektuell. I egenskap av chefredaktör på Dagens Nyheter hade han en given kanal för att nå ut med organisationens ideologiska program. Hans proklamerande av ideologiernas död låg också i linje med det.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Mikael Nilsson

Mikael Nilsson. Foto: Ola Andersson

Fakta/CCF och SKfKF
  • CCF bildades i Västberlin 1950 som en i första hand antikommunistisk organisation för vänsterliberala intellektuella. Organisationen finansierades av CIA och hade sitt huvudkontor i Paris i Frankrike. Som mest hade CCF 35 nationella avdelningar runt om i världen. CIA:s roll avslöjades 1967 av tidskriften Ramparts och efter detta förde organisationen en tynande tillvaro innan den lades ner helt 1979.
  • CCF:s svenska underavdelning Svenska kommittén för kulturens frihet (SKfKF) bildades 1952 med bland annat socialdemokraten Ture Nerman och författarna Vilhelm Moberg och Eyvind Johnson i spetsen. Andra berömda medlemmar genom åren var författaren (och på den tiden även journalisten) Birgitta Stenberg samt filosofiprofessorn vid Uppsala universitet Ingemar Hedenius. SKfKF var verksamt fram till 1961-62 då finansieringen från CCF i Paris plötsligt upphörde. Istället bildades Nya Tisdagsklubben, som i huvudsak bestod av samma personer.