Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Fördomar — mer personligt än vi trott

Bo Ekehammar har varit lärostolsprofessor i psykologi vid Uppsala universitet 1993—2010 och är numera återanställd professor i psykologi vid Stockholms universitet. Hans forskningsinriktning gäller främst områdena personlighets- och socialpsykologi. Under senare år har hans forskning främst behandlat vad som ligger bakom individuella skillnader i fördomsfullhet.

Nazar Akrami är docent i psykologi vid Uppsala universitet och anställd som biträdande lektor där. Hans forskningsinriktning gäller främst områdena personlighets- och socialpsykologi. Under senare år har hans forskning främst behandlat vad som ligger bakom individuella skillnader i fördomsfullhet.

Den som är fördomsfull mot en grupp är det ofta även mot andra. Grupptillhörighet och sociala normer orsakar fördomsfullhet, men störst betydelse har personligheten i sig. Genom att mäta en människas emotionella stabilitet, utåtriktad läggning, öppenhet för erfarenheter, vänlighet och samvetsgrannhet får man en bild av hans eller hennes grundpersonlighet. I denna finns nyckeln till mycket av fördomarna.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Bo Ekehammar

Bo Ekehammar Foto: Åke Pålshammar, Uppsala universitet

Nazar Akrami

Nazar Akrami. Foto: Lina Weinmann

Referenser:
Akrami, N., Ekehammar, B., & Yang-Wallentin, F. (2011). "Personality and social psychology factors explaining sexism" i Journal of Individual Differences, 32, 143—160.

Akrami, N., Ekehammar, B., & Bergh, R. (2011). "Generalized prejudice: Common and specific components" i Psychological Science, 22, 57—59.

Bergh, R., Akrami, N., & Ekehammar, B. (2010). "Social identity and prejudiced personality" i Personality and Individual Differences, 48, 317—321.

Ekehammar, B., Akrami, N., & Yang-Wallentin, F. (2009). “Ethnic prejudice: A combined personality and social psychology model" i Individual Differences Research, 7, 255—264.

Akrami, N., Ekehammar, B., Bergh, R., Dahlstrand, E., & Malmsten, S. (2009). "Prejudice: The person in the situation" i Journal of Research in Personality, 43, 890—897.

Ekehammar, B., & Akrami, N. (2007). “Personality and prejudice: From Big Five personality factors to facets" i Journal of Personality, 75, 899—926.

Akrami, N., & Ekehammar, B. (2006). “Right-wing authoritarianism and social dominance orientation: Their roots in big five personality factors and facets" i Journal of Individual Differences, 27, 117—126.

Ekehammar, B., Akrami, N., Gylje, M., & Zakrisson, I. (2004). “What matters most to prejudice: Big Five personality, social dominance orientation or right-wing authoritarianism?" i European Journal of Personality, 18, 463—482.

Ekehammar, B., & Akrami, N. (2003). “The relation between personality and prejudice: A variable- and a person-centred approach" i European Journal of Personality, 17, 449—464.