Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Folkhälsan styrs av politiken

Jan Sundin är professor emeritus i hälsa och samhälle vid Linköpings universitet. Hans forskning rör socialhistoriska teman, bland annat demografiska mönster hos bruksbefolkningar, social rättshistoria och hälsa och samhällsförändring. Han är en av grundarna av European Association for the History of Medicine and Health och av den elektroniska tidskriften Hygiea Internationalis.
I det tidiga 1800-talets samhällsdebatt beskrevs den utfattige som ansvarslös och själv ansvarig för sitt armod. Hundra år senare lades, under inflytande av folkrörelserna, grunden till ett välfärdsystem. För efterkrigstidens folkhemsbyggare var sociala reformer centrala för folkhälsan. De senaste decenniernas hälsokampanjer har istället inriktat sig på att motivera de utsatta att bryta sitt utanförskap. Två skilda förhållningssätt är tydliga inom välfärds- och hälsopolitiken: Antingen påverka individers kunskaper, attityder och beteende eller förändra samhälleliga strukturer. Vägvalet har ideologiska förtecken.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Jan Sundin

Jan Sundin. Foto: Linköpings universitet

Referenser
En förnyad folkhälsopolitik. Regeringsproposition 2007/08:110.

Folkhälsopolitisk rapport 2005. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut R 2005:5.

Lundberg, O. m. fl. (2008), The Nordic Experience: Welfare States and Public Health (NEWS), Stockholm: Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet /Karolinska institutet.

Marmot, M. m.fl. (2008), Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Final report of the WHO Commission on Social Determinants and Health 2005-2008. Genève: WHO.

McKeown, Th. (1976 ), The modern rise of population. London: Arnold.

Sundin, J. m fl. (2005), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2005:8.

Sundin, J. & Willner, S. (2007), Social change and health in Sweden 250 years of politics and practice. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. R 2007:21.