Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Ekobrottslingen vill rädda ansiktet

Oskar Engdahl är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning är främst inriktad mot orsaker till ekonomisk brottslighet och åtgärder mot brott. En fördjupad redovisning över metod, resultat och publikationer i den studie som behandlats i denna artikel finns i boken Bortom girigheten. Ekonomisk brottslighet i bank- och finansbranschen utgiven av Boréa.
De har velat dölja skulder, gömma undan dåliga affärer och finansiera dyra vanor. Rädslan för social degradering har gjort att de inte vågat erkänna sina misstag eller söka hjälp. Hellre har de använt sig av pengar som andra i förtroende överlåtit åt dem att förvalta. För de bankchefer, mäklare och tjänstemän inom bank- och finansbranschen som förskingrat medel eller gjort sig skyldiga till värdepappersbedrägerier har ekonomisk brottslighet i första hand framstått som en dold form av praktisk problemlösning. Och särskilt rädda för upptäckt har de inte varit.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Oscar Engdahl

Oscar Engdahl. Foto: Elsebeth Ström.

Läs mer om projektet:
Engdahl, Oskar (2008) "The role of money in economic crime", British Journal of Criminology, 48: 154—170.

Engdahl, Oskar (2009) "Barriers and back regions as opportunity structures for white-collar crime", Deviant Behavior, 30: 115—143.

Engdahl, Oskar (2009) Economic crime as hiding behavior", American Journal of Economics and Sociology, 68: 747—773.

Engdahl, Oskar (2010) Bortom girigheten. Ekonomisk brottslighet bank- och finansbranschen. Umeå: Borea.

Larsson, Bengt & Oskar Engdahl (2012) "Decentring economic regulation and control. Reinforcing trust through self-regulation", i Bengt Larsson, Martin Letell & Håkan Thörn (eds) Transformations of the Welfare State: From Social Engineering to Governance? Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Engdahl, Oskar (2012) "Arbetsplatsstölder som resultat av upplevda orättvisor, svek och misstro", i
Tove Pettersson & Lotta Pettersson (red) Kontrollens variationer. Lund: Studentlitteratur.