Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Porträtt
Ledare
Essä
Essä Hårdare tag mot våldet! Politiker och andra debattörer åberopar ofta det allmänna rättsmedvetandet då de argumenterar för en skärpt lagstiftning. Men en nordisk undersökning visar att även om många ...
Essä Många fler människor mördades i 1400-talets Europa än i dagens, procentuellt sett. Under århundradenas gång har risken att falla offer för kriminellt våld blivit mindre och mindre. Fast i Sverige ...
Essä De har velat dölja skulder, gömma undan dåliga affärer och finansiera dyra vanor. Rädslan för social degradering har gjort att de inte vågat erkänna sina misstag eller söka hjälp. Hellre har de använt ...
Essä Anklagelsen mot politiker att de vanemässigt bryter vallöften är orättvis. Faktum är att svenska politiker håller de allra flesta av sina vallöften. Men då talar vi om en striktare definition av ...
Essä Den som är fördomsfull mot en grupp är det ofta även mot andra. Grupptillhörighet och sociala normer orsakar fördomsfullhet, men störst betydelse har personligheten i sig. Genom att mäta en människas ...
Essä En påbörjad väg mot demokrati resulterar i många länder i våld i samband med själva valet. Genom att det demokratiska valet legitimerar en ny politisk ordning hotar det landets informella ...
Essä I Indonesien pågår en livlig aktivitet kring hur man bör tolka kvinnors rättigheter inom den muslimska läran. Insikten om genus betydelse står högt på agendan inom forskning och utbildning; vid flera ...
Reportage Den ska spegla debatten om forskningens villkor och besluten som påverkar forskarnas vardag. Den ska bevaka forskningsfrågor inom alla ämnesområden, innehålla rikligt med internationella utblickar och ...
Reportage Detta är det sista numret av Tvärsnitt i din hand. De tre tidningar som Vetenskapsrådet ger ut i dag — Tvärsnitt, Tentakel och Forskning & Medicin — kommer samtliga ut med sina sista nummer i ...
Porträtt Satsa inte på vården — satsa på ett rättvist samhälle. Då blir människor friskare. Tvärsnitt har talat med folkhälsoforskaren sir Michael Marmot. Han har bland annat visat att höga chefer har mindre ...
Essä I det tidiga 1800-talets samhällsdebatt beskrevs den utfattige som ansvarslös och själv ansvarig för sitt armod. Hundra år senare lades, under inflytande av folkrörelserna, grunden till ett ...
Essä Ett gott liv innebär olika saker för olika personer, fast en sak är alla överens om — de vill vara friska. Bäst hälsa i Sverige har de som också har lång utbildning och hög inkomst. Efter mer än 50 år ...
Essä Man väljer inte sina föräldrar, heter det. Vissa barn är lyckligt lottade, andra har det sämre förspänt. Föräldrars egenskaper och inkomster har stor betydelse för barns hälsa och för hur det går för ...
Essä Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16—24 år var år 2008 nästan 500 procent högre än i åldrarna 25 år eller äldre. I inget annat land inom EU är ungdomar proportionellt sett mer missgynnade än i ...
Essä Ofta är många forskare inblandade i arbetet med de matematiska modeller som ligger till grund för klimatberäkningar. Tillsammans upprättar de normer för vad som ska betraktas som god forskning inom ...
Essä När ljuset riktas mot Herbert Tingstens intensiva samarbete med den antikommunistiska organisationen CCF krackelerar bilden av honom som en oberoende intellektuell. I egenskap av chefredaktör på ...
Essä För det sena 1800-talets kvinnorörelse stod gifta kvinnors juridiska och ekonomiska beroende högst på dagordningen. Det var den man i första hand ville förändra; kvinnlig rösträtt var ingen stor ...
Essä Etikprövningslagen har juridifieriat forskningsetiken. Å ena sidan kräver lagen att forskarna i förväg ska kunna redovisa i detalj vilka etiska spörsmål de kommer att behöva tampas med i sina projekt. ...
Essä Det finns en tydlig 11 septembereffekt inom amerikansk forskning. Den märks inom forskning om biologiska vapen men även inom geografisk informationsvetenskap — de system som ligger till grund för GPS. ...
Krönika Krönika av Karin Alfredsson, som är journalist och skriver spänningsromaner om våld mot kvinnor i världen. Den senaste heter Pojken i hiss 54.   
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se

Tema:


Brott och straff


Välfärd och hälsa