Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Porträtt Suzanne Osten drivs av en stark lust att utforska det outforskade, att gestalta mänskliga skeenden och skapa ökad förståelse för hur vi fungerar och vilka vi är. Hon har gjort ett otal filmer, skrivit en rad böcker och regisserat nyskapande teater för både vuxna och barn. "Kreativiteten ger djup, skönhet och mening åt min inre värld", förklarar hon.
När Suzanne Osten skulle sätta upp Babydrama på Unga Klara i mitten av 2000-talet möttes hon av en rad kritiska frågor. En pjäs för bebisar? Barn i åldern 6—12 månader förstår väl inte så mycket? Har ...
Ledare Här är nu ett temanummer av Tvärsnitt om kreativitet, utgivet i samband med Vetenskapsrådets kvartalsseminarium i samma ämne.
Går det längre att säga något ... kreativt om kreativitet? Säkert — det ...
Essä Kreativa forskare bryter sig ur de regler som systemen sätter upp. Idag hyllas mätbarhet och produktivitet — kreativitet och nyskapande blir allt mindre viktigt inom forskningen. Men produktivitet ...
Essä Vi väntar oss att konstnärer ska vara kreativa, men erfarna konstnärer är framförallt hantverksskickliga. I allmänhet är konstnärer inte mer kreativa än andra människor. De kompletterar en tradition ...
Essä Leken med låtsaskompisar kan vara en medveten skapandeprocess och ett äventyr in i möjligheternas och omöjligheternas värld. För att barn ska utvecklas till kreativa vuxna behöver de stimuleras att ...
Essä Samma gener som gör en del människor psykiskt sjuka gör andra människor kreativa. Störningar i hjärnans dopaminsystem gör att hjärnan blir sämre på att filtrera information. Schizofrena har ofta en ...
Debatt Svensk ekonomisk utveckling går i cykler. I artikeln Återkommande kriser banar väg för tillväxt, som publicerades i Tvärsnitt 1:2010, hävdar Lennart Schön att en ny lång cykel påbörjas vart fyrtionde ...
Essä Fram till mitten av 1800-talet stod alla som var kopplade till universiteten utanför det statliga rättsväsendet. Att universiteten själva utdömde deras straff betraktades som en omistlig del av den ...
Essä Det är mycket tal om sociala medier i dessa tider, om att dagens teknologi har öppnat upp för mer direkta band mellan användarna och en mer tillgänglig politisk offentlighet. Men även äldre tiders ...
Essä Särskilt inom statlig förvaltning bedrivs allt fler verksamheter som projekt. Att projektformen innebär en tidsbegränsning anses göra den effektiv. Men att projekten håller deadlines är mer undantag ...
Reportage Den 1 juli i år samlades 1 400 deltagare till en världskongress i Stockholm för forskare inom hela det enorma forskningsfält som är Centraleuropa, Östeuropa och Centralasien. Allt från ekonomi till ...
Essä År 1901 delades det första Nobelpriset i litteratur ut. Vad har detta pris betytt för den litterära kulturen under de drygt hundra år som gått sedan dess? Per Rydén och Jenny Westerström är två av de ...
Essä År 1901 delades det första Nobelpriset i litteratur ut. Vad har detta pris betytt för den litterära kulturen under de drygt hundra år som gått sedan dess? Per Rydén och Jenny Westerström är två av de ...
Essä För att förstå ett system räcker det inte att bara analysera dess delar. Alla tänkbara interaktioner måste tas med i beräkningen, små förändringar i en liten komponent kan få stor inverkan på en hel ...
Reportage SAMspråks åtta seminarier under Almedalsveckan spände över allt från bistånds- och familjepolitik till klimatfrågor via diskussioner om mångfaldens praktik och monarkins vara eller icke-vara. Det ...
Krönika En av semesterns få regniga dagar ägnade jag åt att se film. Det blev en hel del timmar i fåtöljen.
Det var framförallt en av filmerna som senare gav upphov till uppiggande, och ibland konfrontativa, ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se