Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Ledare Vi människor är en unikt läraktig art, och passande nog har vi också en osedvanligt stor lust till inlärning. Från vaggan till graven ägnar vi oss åt att ta reda på saker, destruktiva ting såväl som ...
Porträtt Den 2 juli 2009 avled professor Torsten Husén efter ett långt och aktivt liv som forskare, skribent och debattör. Hans internationella forskningskontakter var betydande och han kom att bli en ...
Essä Människan har i miljontals år använt sig av artefakter som stöd för tanke och handling — allt ifrån enkla stenyxor till datorer och miniräknare. Mycket av våra kunskaper och färdigheter idag har att ...
Essä Fram tills för några decennier sedan trodde man att spädbarn uppfattade tillvaron som ett kaos. Idag vet vi betydligt mer om den nyfödda hjärnan. Forskning visar dels att inlärningsförmågan tidigt i ...
Essä Bättre dåligt minne än dåliga minnen, brukar det heta. I folkmun utgår vi ofta från att äldre människor har svårt att komma ihåg saker och ting, men det stämmer inte riktigt. Vissa minnesfunktioner ...
Essä Att barn tar intryck av tv- och videovåld är de flesta forskare överens om. Men vad är det vi lär oss av filmerna? De studier som gjorts har främst fokuserat på oönskade inflytanden av medievåldet, ...
Debatt Medan 1960-talets stora utbildningsreformer i stor utsträckning var förankrade i forskningsresultat, har dagens pedagogiska forskning minimalt inflytande över utbildningspolitikens innehåll. Det finns ...
Reportage Sverige betraktas internationellt som ett föredöme när det gäller hur vi tar hand om våra barn. Trots det ökar vissa sjukdomar och den psykiska ohälsan bland unga. Hur ska samhället vända ...
Reportage Forskarvärlden har länge varit bra på att kvantifiera problem, till exempel hur många tonåringar som känner sig nedstämda eller hur mycket barn väger. Däremot har de åtgärder som används för att ...
Essä Det svenska försvarets huvuduppgift har på kort tid förändrats. I dag står det internationella samarbetet i fokus. Vad innebär denna omställning juridiskt och vad får den för politiska konsekvenser ...
Essä Mellanöstern är tema för ett av de forskningsprogram som under en femårsperiod kommer att tillföras extra pengar inom ramen för de så kallade strategiska satsningarna. Forskningen, som bedrivs vid ...
Essä 1700-talets inledning beskrivs ofta som ett intensivt skede i estetikens historia. Det dröjer visserligen innan själva estetikbegreppet etableras, men en rad faktorer pekar ändå tidigt på estetikens ...
Essä På mindre än fyra år har YouTube fullständigt revolutionerat medielandskapet. Det är den snabbast växande sajten i webbens historia och världens största arkiv för rörliga bilder. Nyligen utkom den ...
Essä Fransmän lever för att äta — svenskar äter för att leva. Vem som myntade uttrycket ska vi låta vara osagt, men det tycks ligga någonting i påståendet. Enligt en studie förknippar fransmännen "bra mat" ...
Krönika  
Användningen av begreppet kreativitet har under senare år vuxit lavinartat. Före andra världskriget användes begreppet knappast alls. Annat är det idag. En sökning på Google på orden creativity och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se