Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Klimatuppvärmningen är ett av våra allvarligaste framtida miljöproblem. Hur stor del av uppvärmningen under 1900-talet kan människan hållas ansvarig för? Och hur kommer en fortsatt användning av fossila bränslen att påverka jordens klimat? Klimatmodeller är ett oundgängligt verktyg för forskarna när det gäller att fånga huvuddragen i klimatutvecklingen.
Att klimatet på jorden har varierat under historiens gång vet de flesta. Men varför varierar det? Vad vet vi om gångna tiders klimat? Och hur blir klimatet i framtiden? För att svara på dessa frågor ...
Ledare Det heter ofta att människan är olik alla andra arter och att de samhällen hon ständigt snickrar på i grunden skiljer sig från alla andra samhällen av levande varelser. Därför måste också vetenskapen ...
Porträtt De frågor som har följt henne under alla år — om det så har gällt arbetet på lokal nivå, ute i landet eller internationellt — har handlat om barns och kvinnors rättigheter, miljö, fred och ...
Essä Samhällsvetare kan idag, på samma sätt som meteorologer, lansera långsiktiga prognoser som håller. Det senaste decenniet har det hänt saker inom demografiforskningen som pekar på att lagbundenheterna ...
Essä Den svenska allmännyttan är i dag ifrågasatt. De privata fastighetsägarna anser sig missgynnade och har lämnat in en anmälan till EG-domstolen för att få utrett om den svenska modellen går ihop med ...
Essä Den vanligaste frågan sedan ett krig utbrutit är hur det kom sig och om det fanns tillfällen då krigsutbrottet kunde ha förhindrats. Samtidigt leder inte alla kriser eller dispyter till krig. Det ...
Essä Har du anlitat svart städhjälp någon gång? Eller har du själv tagit betalt för tjänster som du sedan inte deklarerat? Då är du inte ensam. Forskning visar att "svart arbete" av de flesta svenskar inte ...
Essä Den som inte arbetar ska heller inte äta, lyder en gammal devis. Men hur ska ett samhälle, som gör anspråk på att vara rättvist, förhålla sig till det faktum att många människor får ta del av resurser ...
Essä De senaste årens arkivforskning och historikerdebatter har lett till många nya insikter om Stalintiden. Den stora terrorn förklaras inte längre som ett enhetligt fenomen, i stället ges en långt mer ...
Essä De kan beskrivas med ord som överjordisk ondska, faustisk djävul och svart ängel. Två av dem är män, en är varken eller. Karl-Artur Ekenstedts uppblåsta mansideal och religiösa ideal blir hans fall. ...
Essä Svenska universitetsstudenter är duktiga på engelska och har ofta gott flyt när de talar, men kunskapen om det engelska språkets fraseologi är begränsad, visar en studie av studenternas skriftliga ...
Reportage Svenska institutet i Alexandria har sedan sin tillkomst varit en viktig mötesplats för vetenskapsmän från olika religiösa traditioner, särskilt muslimer och kristna. Här berättar Jan Henningsson, nyss ...
Reportage Fler samarbeten mellan forskare från Sverige och forskare från Mellanöstern och Nordafrika — med det målet arrangerade Svenska institutet i Alexandria en workshop i Marrakech i maj kring temat ...
Reportage Vetenskapens betydelse för samhällets ekonomiska och sociala utveckling blir allt större. Samtidigt är få politiker vetenskapligt skolade och många kan ha svårt att skilja mellan etablerad konsensus ...
Reportage För andra året i rad samlade FAS, Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet forskare och politiker i Almedalen kring en rad aktuella teman. Under åtta seminarier ...
Krönika Vi är inne i en mycket spännande period där högre utbildning och forskning ligger i fokus. I höst kommer den stora forsknings- och innovationspropositionen och parallellt med detta ska ett nytt ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag nr 3:2008