Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä I äldre tider var vänskap ett ideal för det offentliga livet, men med tiden växte det fram en ny syn på företeelsen. Vänskapen framstod som en risk för korruption, när staten lade reglerna för det offentliga livet. I stället skulle den odlas i det privata. I en nyutkommen bok skildrar professor Eva Österberg vänskapen som idé från antiken till nutid.
Vänskap har i det moderna samhället i Europa uppfattats som en informell relation som i huvudsak hör till privatlivet. Till vännerna går vi när vi lämnat ansvaret på jobbet eller plikterna i ...
Essä Hur kunde det ske och varför reagerade inte omvärlden? Det är några av de frågor som ställts till massutrotningen av judar 1941-1945. Ett vanligt svar efter krigsslutet var "vi visste ingenting", men ...
Essä Snäv och polariserad. Så kan forskningen och debatten kring den svenska flyktingpolitiken runt andra världskriget sammanfattas, förklarar forskarna Karin Kvist Geverts och Mikael Byström. I följande ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag 3 07