Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä I äldre tider var vänskap ett ideal för det offentliga livet, men med tiden växte det fram en ny syn på företeelsen. Vänskapen framstod som en risk för korruption, när staten lade reglerna för det offentliga livet. I stället skulle den odlas i det privata. I en nyutkommen bok skildrar professor Eva Österberg vänskapen som idé från antiken till nutid.
Vänskap har i det moderna samhället i Europa uppfattats som en informell relation som i huvudsak hör till privatlivet. Till vännerna går vi när vi lämnat ansvaret på jobbet eller plikterna i ...
Essä Hur kunde det ske och varför reagerade inte omvärlden? Det är några av de frågor som ställts till massutrotningen av judar 1941-1945. Ett vanligt svar efter krigsslutet var "vi visste ingenting", men ...
Essä Snäv och polariserad. Så kan forskningen och debatten kring den svenska flyktingpolitiken runt andra världskriget sammanfattas, förklarar forskarna Karin Kvist Geverts och Mikael Byström. I följande ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag 3 07