Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:
Frid och fejd i Vindelfjällen

- strävsamma försök att finna en flexibel lokal förvaltning


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-28
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Det som är icke-samer försöker uttrycka i ordrik text kan ofta med den samiska jojken sammanfattas betydligt mer fåordigt. Jojken rör vid den samiska kulturens innersta väsen och storheten ligger i enkelheten.

I flera av de sydsamiska jojkar som finns dokumenterade kommer bitterhet och vemod till uttryck när det handlar om rennäringen och kampen om nyttjandet av marken. En kvinna i Tärnaby har uttryckt känslorna kring denna dragkamp i en jojk:

Så ska jag jojka naja naja najaa naja
Jag ska jojka naja naja
Storfjällets hjord naja naja
när härkarna trängde österut
och deras horn slog mot varandra naja naja
- men nu har den försvunnit naja naja
och främmande människor har kommit
naja.

 
(Anna Oskarsson, Björkbacken, Tärna sn)

KÄLLA: Kjellström, Rolf & Ternhag,
Gunnar & Rydving, Håkan (1988)
Om jojk. Hedemora: Gidlunds, s. 27

Författare:
Emil Sandström, doktorand vid Institutionen för landsbygdsutveckling och agroekologi, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala