Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Det finns lika gott om lögner i historien som det finns lögner om historien. Men lögnerna skiljer sig åt. När medeltidens kyrkliga makthavare tillverkade ett falskt, flera hundra år gammalt gåvobrev där påven påstods ha tilldelats makten över Västeuropa, ansåg man att påven fick den makt han var berättigad till. När Saddam Hussein drygt tusen år senare ideligen uppträdde i militäruniform utan att ha genomgått någon militär utbildning, skedde detta snarast i propagandistiskt syfte. Ytterst sett visar dock alla lögner i och om historien på den erhörda betydelse som man tillmäter historien om ett land eller ett folk.
Människan är av naturen en notorisk lögnare. Vi tänker, därför ljuger vi. Eller rättare sagt: vi lever, talar och reagerar i en gråzon av konstruerade sanningar och sannolikheter. När vi uttalar oss ...
Essä Förmågan att omedelbart fånga läsarens uppmärksamhet och snabbt få genomslag i övriga medier har gjort att journalister i allt högre grad tummar på autenticitetskravet. Den person som undertecknat en ...
Essä Fallet Jésus Acalá har ingen motsvarighet i svensk samtidshistoria. Det började med små lögner om universitetsexamen och doktorandstudier, men eskalerade sedan till en strävan att i offentligheten ...
Essä Exemplen på lögner och felaktigheter i media är legio. Revolutionärernas bilder av lik i Rumänien 1989 visade sig vara fejkade; den svenske vakten i en TV-dokumentär om Treblinka visade sig vara ...
Essä I 1960-talets dokumentärromaner, av t.ex. Truman Capote, PO Sundman och PO Enquist problematiseras förhållandet mellan sanning och lögn, eller mellan fakta och fiktion. En orsak till detta var ...
Essä Kvällspressens snaskiga intresse för pengar och offentliga personers privatekonomi hänger samman med att pengar i lika hög grad som sex uppfattas som tabu i vår kultur. Från att mynten tidigare hade ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se