Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä När det moderna samhället växte fram på 1800-talet, i en tid av ideologiska motsättningar och ständiga förändringar, innebar statistikens siffror en känsla av trygghet. Med statistikens hjälp hoppades man kunna fatta rationella politiska beslut, blottlägga lagbundenheter i samhället - ja till och med se in i framtiden. Genom statistiken spreds också den sorts kunskap som var nödvändig för att skapa en gemensam referensram och därmed för den nationella identiteten och självbilden.
Nationell gemenskap bygger på kunskaper - gemensamma kunskaper. Om man skall tala om ett nationellt medvetande, skulle man i så fall kunna stava detta medvetande medvetande, det handlar om ett vetande ...
Essä Otto Witts romaner från början av 1900-talet uppfattas allmänt som föregångare till den svenska science fiction-romanen. Men Witts syfte var mer än att underhålla: genom sina tekniska sagor och ...
Essä Med 1970-talets familjepolitiska reformer gick den svenska hemmafrun i graven. De jämställdhetsdebattörer som därmed segrade har gått till historien. Bortglömda är däremot de debattörer som försvarade ...
Essä Om man under det tidiga 1900-talet såg narkomanerna som identiska med överklassens kokainister, är det idag svårare att urskilja den typiska knarkaren. Är det heroinisten på Plattan eller det ...
Essä Viktor Rydberg är värd att återupptäckas inte bara för en roman som Singoalla utan även på grund av sin roll som religiös tänkare. Studerar man hans religiöst inriktade skrifter, visar det sig att ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se