Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Generationer av barn har växt upp med barnradion som sällskap. Vi har gemensamma minnen med våra ålderskamrater, kan referera till samma barnprogram, skratta och prata om det välbekanta. Barnprogrammen var emellertid också ett led i vår fostran. De skulle lägga till rätta, göra oss till dugliga samhällsmedborgare. Men dygderna som propagerats för har varierat. Vilken smak och dygdekod har format dig?
Sveriges Radio har utan tvekan haft en dominerande position som kulturförmedlare i Sverige under 1900-talet. Den räckvidd företaget haft överträffas inte av någon annan kulturinstitution i landet. ...
Essä Kvantteorins utveckling under 1900-talets första decennier var helt ett resultat av ren grundforskning, eller med ett nu modernt ord "nyfikenhetsforskning". Den förde efter 25 år fram till ...
Essä I Sverige har vi betonat vikten av att hushålla och spara. Varje samhälle har regler, som föreskriver hur vi skall bete oss som samhällsmedborgare. Men de reglerna stannar inte vid det privata hemmets ...
Essä Man bör inte glömma att varje mynt har två sidor. Varje invandrare är också en utvandrare. Det perspektivet kan inte ett mångkulturellt samhälle undvara. En pionjär inom migrationsforskningen, ...
Essä Radikaler, konservativa, civilisationskritiker och utvecklingsoptimister har under lång tid slagits om problemformuleringsinitiativet. Fört en kamp om hur vår samhällsutveckling och successiva ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se