Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Friedrich Nietzsche (1844-1900) anslog tonen i 1900-talets modernism. För honom var världen principiellt oåtkomlig, han såg den som oupphörligt växlande och den kunde beskrivas på det mest skiftande sätt. Det fanns i hans universum inga objektiva fästpunkter. Därmed fanns det heller ingen anledning för människan att underkasta sig traditionen, konventionen, normaliteten. Tvärtom borde var och en skapa sitt eget liv. "Bryt upp, bryt upp", skulle han kunnat skriva med Karin Boye. Men kanske är Nietzsches verklige arvtagare Pippi Långstrump. Den tanken är värd att pröva nu på hundraårsdagen av Nietzsches död.
En januaridag 1889 vandrar Friedrich Nietzsche längs en gata i Turin. Plötsligt får han se hur en kusk misshandlar sin häst. Han rusar fram och kastar sig om hästens hals i ett försök att skydda den. ...
Essä Vi lever idag i en global och mångkulturell värld. Det har ställt frågan om hur vi ser på de andra, de främmande och annorlunda, på sin spets. Kan vi övervinna de fördomar, förutfattade meningar och ...
Essä Händernas erfarenhet är beröringen
deras liv bland tingen är mångfaldigt,
fullt av tysta innehåll.
De hör inte men är med i vibrationer.
De ser inte men vet hur det är i mörka källare.
När ...
Essä Jean Piaget (1896-1980) är en av 1900-talets mest inflytelserika forskare. Få har läst honom, men varje förälder har påverkats av hans teorier om barns utveckling. Skolan och barnkammaren blev aldrig ...
Essä De flesta skulle säkert skriva under på att allt ytterst hänger samman och att våra beskrivningar aldrig helt kan fånga världens mångfacetterade rikedom. Men få har funderat på vad en sådan ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se