Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Konstnären kommer aldrig undan en känsla av grundläggande osäkerhet. Har det jag gör något värde, är det slitstarkt, kommer något att stå sig? Sådant värde kan inte mätas, inte fullt ut förutses. En existentiell oro av detta slag sätts i ett fall som prins Eugens på sin spets. Hur kunde han - ja, hans egen tid, vår och framtidens - vara säker varpå omdömena om hans konsts värde grundade sig? Var det på de tidlösa kvaliteterna, på den kungliga börden, den stora makten...? Kan kvalitet någonsin urskiljas i denna röra av person, kulturellt kapital, samhällsställning?
Att det hos konstutövaren kan finnas ett slags existentiell oro som kretsar kring den konstnärliga gärningens värde är lätt att konstatera. Något svårare blir det när vi betänker att det konstnärligt ...
Essä Mitt under första världskriget invigs Sveriges första riktiga varuhus. Det var NK i Stockholm. Varuhuset speglade på mängder av olika sätt det moderna samhället. Det var ett palats, nästan ett ...
Essä Människan saknade mycket länge ett språk. Vi har talat med varandra blott ett par hundratusen år. Men sedan dess har vi skapat ett veritabelt pratsamhälle. I det postmoderna samhället har språket, ...
Essä Berättelsen om världskulturarvet i Røros, kopparbyn nära Trondheim, är egentligen alldeles fantastisk. Det är en berättelse om hur en karg, fattig arbetarby går under, men återuppstår som blomstrande ...
Essä Det är sommarlov. Det har funnits länge nu, men skälen för det har växlat. Till en början handlade det om att barnen behövdes som arbetskraft under jordbrukets intensiva månader. Idag handlar det ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se