Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Konstnären kommer aldrig undan en känsla av grundläggande osäkerhet. Har det jag gör något värde, är det slitstarkt, kommer något att stå sig? Sådant värde kan inte mätas, inte fullt ut förutses. En existentiell oro av detta slag sätts i ett fall som prins Eugens på sin spets. Hur kunde han - ja, hans egen tid, vår och framtidens - vara säker varpå omdömena om hans konsts värde grundade sig? Var det på de tidlösa kvaliteterna, på den kungliga börden, den stora makten...? Kan kvalitet någonsin urskiljas i denna röra av person, kulturellt kapital, samhällsställning?
Att det hos konstutövaren kan finnas ett slags existentiell oro som kretsar kring den konstnärliga gärningens värde är lätt att konstatera. Något svårare blir det när vi betänker att det konstnärligt ...
Essä Mitt under första världskriget invigs Sveriges första riktiga varuhus. Det var NK i Stockholm. Varuhuset speglade på mängder av olika sätt det moderna samhället. Det var ett palats, nästan ett ...
Essä Människan saknade mycket länge ett språk. Vi har talat med varandra blott ett par hundratusen år. Men sedan dess har vi skapat ett veritabelt pratsamhälle. I det postmoderna samhället har språket, ...
Essä Berättelsen om världskulturarvet i Røros, kopparbyn nära Trondheim, är egentligen alldeles fantastisk. Det är en berättelse om hur en karg, fattig arbetarby går under, men återuppstår som blomstrande ...
Essä Det är sommarlov. Det har funnits länge nu, men skälen för det har växlat. Till en början handlade det om att barnen behövdes som arbetskraft under jordbrukets intensiva månader. Idag handlar det ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se