Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä  "Gud är död, Marx är död och själv mår jag inte särskilt bra" var en slogan som fångade något centralt för en modern generation - den accelererande värdekrisen. Kan det verkligen finnas en mening i livet utan att vare sig Gud eller jordiska profeter ställer upp som garanter? Mening handlar om att nuets handlingar ses som långsiktigt värdefulla. I relativismens och nihilismens tid tycks därför inget annat alternativ återstå än den rena hedonismen; flykten in i ögonblicket via drogen, konsumtionen eller underhållningen? Kritikerna suckar besviket. Men å andra sidan: Gud bevare oss för de alltför meningsfyllda profeter, som bjuder på etnisk rensning och fundamentalism. I den här artikeln söks en väg mellan Scylla och Karybdis, mellan cynism och dogmatism. Ty kan man inte skilja mellan bra och dåliga meningsprojekt? Är inte det moderna samhället värt en mässa?
Den moderna eran, skriver den kanadensiske filosofen Charles Taylor, lider av tre åkommor, nämligen individualism, avförtrollning, och politiskt ointresse. Det senaste århundradets vinster i personlig ...
Essä Den antika grekiska vetenskapen gav oss ett arv: föreställningen att världen i grunden är förnuftig, ordnad, avtäckbar. 1600-talets vetenskapliga revolution byggde vidare på denna tanke, men ...
Essä Förr var samhället överblickbart, det var slutet, lokalt, och det var lätt att se vilka som påverkades av vad vi gjorde, Det moderna systemsamhället är komplext och globalt och det har ställt oss ...
Essä Naturvetenskapens framgångar beror inte minst på en välutvecklad infrastruktur. Laboratorier, dyr utrustning, institutbildningar, internationellt samarbete, modern teknik, har varit de självklara ...
Essä Barn måste få leva i frihet, tänka själva, pröva, experimentera för att bli lyckliga och kreativa vuxna personligheter. Så skrev Ellen Key i Barnens århundrade (1900). Barn leker när de är fria, men ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se