Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Litteraturvetenskapen har genomgått en veritabel revolution. Under efterkrigstiden blev forskningen allt mer specialiserad samtidigt som antalet studenter och forskare ökade explosionsartat. Under samma tid gjorde teorierna sitt intåg och litteraturforskarna tappade mycket av sin gamla publik. Å ena sidan finns således idag fler litteraturhistoriskt utbildade än någonsin. Å andra sidan har litteraturforskarna fått allt svårare att finna läsare utanför den egna kretsen. Vad betyder allt detta för framtidens litteraturhistoriker och framtidens bokläsare? Och måste inte just humanisterna våga tala om andliga värden, om kvalitet och om kulturens betydelse för personlighetens växt?
Frågorna om litteraturvetenskapens uppgift, samhällsroll och legitimitet är majestätiska och kan inge vem som helst byxångest. Endast den senildemente eller djupt aningslöse, möjligen också vissa ...
Essä Varför är kulturvetenskaperna inte lika inflytelserika som de borde vara? Varför negligeras deras resultat och varför struntar man i deras råd? Ibland förklaras detta med att kulturvetenskaperna har andra mål och uppgifter än naturvetenskaperna. Men frågan är om inte detta tal om de två kulturerna är allvarligt missvisande.
Kulturvetarna bör lämna sina bidrag till en positiv samhällsutveckling. Men räcker det med samhällsengagemang och forskningspolitik? Nej, här hävdas att kungsvägen till ökat inflytande och större samhällsnytta går via - fördjupad begreppsbildning och grundforskning.
Världen är komplex och det är inte alltid lätt att veta hur man ska bete sig för att vara en ansvarig samhällsmedborgare. Många verk och myndigheter står beredda att ge oss råd som baseras på ...
Essä Svensk pedagogisk forskning erbjuder i mycket en paradox. Å ena sidan är ämnet ärmast definitionsmässigt knutet till frågan om hur undervisning skall utformas på bästa sätt. Å andra sidan har de ...
Essä Vilken roll skall historikern spela i dagens samhälle? Distanserad samhällsanalytiker, som från sitt elfenbenstorn betraktar tidens motsättningar och strider? Eller en aktiv deltagare, som från sin ...
Essä Från 1960-talet ställer miljöproblemen politiken inför nya, synnerligen komplexa frågor. Politikernas behov av vetenskaplig rådgivning blev därmed också mycket stort. Men frågan är vilka råd ...
Essä Betydelsen av den naturvetenskapliga revolutionen på 1500- och 1600-talen kan inte överdrivas. Med den kom ett nytt sätt att tänka om människa, natur och värld. Och med den kom också Europas och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se