Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Under 1960-talet fanns det tidvis en nära relation mellan amerikansk populärmusik och radikal politisk aktivitet. Medborgarrörelsen, studentrörelsen och antikrigsrörelsen var "sjungande" sociala rörelser. Sångerna av Bob Dylan, Phil Ochs, Tom Paxton m.fl. bidrog till de gemensamma visionerna och utvecklade rörelsernas identitet. Men redan innan 60-talet gått mot sitt slut hade banden mellan politiken och populärmusiken börjat lösas upp.
EN av samhällsvetenskapens huvuduppgifter är att förklara hur kulturer förändras. Hur omvandlar stora människogrupper sina värderingar och hur formas nya beteendemönster? På vilket sätt förnyas ...
Debatt För den som i femtio års tid sysslat med genetik och funderat över genernas inflytande är det naturligt att tro på biologiska faktorer bakom mänsklig variation och deras betydelse för våra roller i ...
Essä I dagens s.k. senmoderna kultur är främlingen inte längre ett främmande element eller en avskild social kategori. Främlingen präglar i stället kulturen som helhet. Känslan av främlingskap, som många ...
Debatt Att läsa Aleksandra Ålunds och Lars Göran Karlsson artikel "Nya vägar och villospår" var för mig ingen angenäm uppgift. Jag förväntade mig en kritisk granskning av mina ståndpunkter om det stora ...
Essä I hela världen finns minnesplatser över Förintelsen och dess offer. Alla ha de något att berätta om hur nationer och folk försöker hantera sitt minne och sin skuld inför världshistoriens största ...
Essä I dagens Sverige har "kultur" blivit en allt viktigare förklaring till samhälleliga problem. Kulturen är ett handikapp som sägs förklara varför invandrare blivit en slags andra klassens medborgare. ...
Essä Debatten om s.k. positiv diskriminering eller särbehandling har under flera år präglat amerikansk samhällsdebatt. Den har nu också kommit till Sverige i samband med förslaget om att inrätta ett antal ...
Essä Politiker försöker idag framstå som vardagliga i medierna. Medvetet vill man utnyttja den intimitet som framför allt televisionen påbjuder. Det bör bl.a. ses som ett försök att komma till rätta med ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se