Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Fordism har blivit det samlande namnet för produktion av standardiserade varor som säljs på en massmarknad. T-Forden erövrade världen och det löpande bandet har fortfarande en stark ställning inom industrin. Vi väntar ännu på ett nytt sätt att producera varor, lika revolutionerande som löpande bandet, men skonsammare mot människan och hennes livsmiljö.
När sammansättningsbanan på generatoravdelningen i Fords motorfabrik i Detroit startade på våren 1913 inleddes en nya era i industrialismens historia. Självfallet anade varken Henry Ford, hans ...
Essä Det tillhör sällsyntheterna att en skolbildning inom vetenskap eller medicin enbart granskas av sina egna anhängare. Detta är dock i stor utsträckning fallet när det handlar om Sigmund Freud och ...
Essä Fysiologen Frithiof Holmgren var onekligen en man av sin tid. Han delade 1800-talets vurm för vetenskap, teknik, fosterland och kroppshygien. Inför eftervärlden framstår han både som en banbrytande ...
Essä Rasismen har i historien motiverats Med bl. a. religiösa och biologiska argument. Idag försvaras åtskillnad eller diskriminering allt oftare med hjälp av idéer hämtade från antropologin. Nu när ...
Essä Den hawaiianska ursprungsbefolkningen i byn Miloli'i uppfattas mycket negativt av majoritetssamhället på Hawaii. Man betraktar den som arbetsskygg, bråkig och tjuvaktig. Antropologerna däremot ser ...
Essä I journalistikens och mediernas hederskodex ingår bl. a. att vara objektiv, förmedla nyheter och spegla verkligheten. Frågan är om inte dagens medier mer liknar drama fabriker än speglar. Den ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se