Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Den klassiska dokumentärfotografin har levt högt på sin strålglans av socialt patos och radikal humanism. Bilderna av barnarbetare i North Carolina, av invånarna i New Yorks slumkvarter och de skinntorra farmarna i den amerikanska Mellanvästern har inte bara setts som objektiva dokument, utan också som sociala imperativ - uppmaningar att bekämpa den fattigdom och orättvisa de så vältaligt vittnar om. Men nu omprövas denna upphöjda genre. Allt fler kritiker börjar fråga sig om inte dessa bilder snarast distanserat betraktaren från den mänskliga nöd de framvisat.
Den klassiska dokumentärfotografin växte fram hand i hand med de sociala reformrörelserna i sekelskiftets USA, och etablerades snabbt som ett självklart redskap för den sociala ingenjörskonsten. ...
Essä 50-talet kallas ofta rättsaffärernas årtionde. Tiden präglades av debatter om rättsröta, homosexuella ligor och korrupta ämbetsmän, och ett par upprörande skandaler avslöjades. Men allt som upprörde ...
Essä Har bildning någon plats i ett modernt samhälle? Vissa tecken tyder på ett förnyat intresse. Anledningarna till detta kan man spekulera över - tilltagande desorientering, mediabrus och expertmonopol ...
Essä En ny uppfattning om industrialiseringen håller på att växa fram. Den gamla teorin om att industrialismen i vårt land bäst förklaras genom exportmöjligheter och utländskt kapital och företagande ...
Essä Moderna medicinska tekniker gör det möjligt att upptäcka sjukdomar, skador och missbildningar redan i fosterstadiet. Detta har lett till en omfattande offentlig diskussion som behandlat principiella ...
Essä Bushfolket i södra Afrika är nog världens bäst dokumenterade samlar och jägarfolk. Det har dock minst av allt lett till någon entydig bild av deras historia, ekonomi och samhälle. En del forskare ...
Essä Mitt i Europa talas språk som har rykte om sig att vara ett av de allra obegripligaste i vår del av världen. I de flesta andra språk har vi åtminstone vissa chanser att känna igen ord eller ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se