Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Historia som underhållande berättelse. Historia för att ge oss nationell identitet vid intåget i EG. Historia för att vi skall kunna orientera oss i en obegriplig värld. Så kan några av kraven på historievetenskapen formuleras idag. Samtidigt anklagas fackhistorikerna för att vara knappologer. Det sägs att de gömmer sig för de virvelvindar som blåser kring historien. Vilka är egentligen historikernas uppgifter detta Den svenska historiens år?
Verkligheten är till den grad "bekajad med egenskapen att vara osynlig, ända tills något inträffar som berövar den denna egenskap". Så skriver Marcel Proust i På spaning efter den tid som flytt. Det ...
Essä Myten, har det sagts, är den grundläggande referensram, inom vilken historien förstår sig själv. Det har nu gått 25 år sedan 1968. 1968 är inte ett årtal. Det är en myt, en signal till debatt om ...
Essä Den arbetslivshistoriska forskningen i Sverige har utgått från någon form av materialistisk historieteori. Den inriktningen har lett till nya kunskaper om arbetsprocessen och konflikter på ...
Essä Alltsedan 1930-talet har en lång rad svenska författare inspirerats av Hemingways författarskap, framför allt av hans berömda "isbergsteknik". Vilka var dessa svenska författare och i hur hög grad kan ...
Essä Kvinnornas historia uppmärksammas allt mer. Halva mänsklighetens levnadsförhållanden och insatser i det förflutna lyfts nu fram av kvinnohistorikerna. Detta innebär att den historiska kunskapen ökar ...
Essä Med källkritiken som vapen attackerade skåningen Lauritz Weibull den uppsvenska och patriotiska historieskrivningen. Han blev symbolen för en mer objektiv och faktabaserad svensk historievetenskap. ...
Essä Under 1800-talet introducerades ortopedin i Sverige. En av dess förkämpar var läkaren och poeten Herman Sätherberg (1812-1897). I hans poesi och skrifter inom ortopedin framträder hans syn på den ...
Essä 68 har en nästan mytisk klang. När man börjar fundera över vad 68 inneburit för litteraturvetenskapen inser man, om inte förr, att det är ett omdiskuterat och svårdefinierat årtal. För somliga ...
Essä Maj 68 i Sverige, vad var det och vad är det? Vi som var med i studentrörelsen tänkte då situationen i termer av kapitalism mot socialism, där socialism identifierades med planekonomi. Vi var ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se