Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Har ni svårt att förstå de nationalistiska stämningar som präglar Europas östra delar och som orsakar så mycket våld och lidande? Det är i så fall inte konstigt. Svenskar sägs ju sakna djupare nationalistiska böjelser. Men är detta sant? Kanske är det istället så att de flesta nordeuropéer är så säkra i sin nationella identitet att de t.o.m. kan kosta på sig att skämta om den. Frågan är: kan man överhuvudtaget jämföra nationalkänslan i olika länder?
En sommardag år 1907 sitter legationssekretare Kleen på den franska landsbygden och skriver ett brev till hans majestät konungen i Stockholm. Han har nämligen fått en strålande idé; vad Sverige ...
Essä Den statliga styrningen av det svenska högskoleväsendet har debatterats rätt livligt under de senaste åren. Under den andra halvan av 1800-talet växte det också fram en kritik mot de traditionella ...
Essä Idag har den vanlige läsaren eller ickespecialisten stora svårigheter att förstå innehållet i fackvetenskapliga artiklar. Vad är förklaringen till detta? Den vetenskapliga specialiseringen förklarar ...
Essä Universitetsämnen kan betraktas som delkulturer inom ramen för den allmänna akademiska kulturen. Akademiska discipliner bygger identitet och skapar gränser i likhet med etniska grupper eller ungdomar ...
Essä Nationalekonomin intresserar sig bara för varor och pengar och struntar i natur och miljöresurserna - för att inte tala om miljöförstöringen  påstår många. Men kan inte också den ekonomiska ...
Essä Stadsförnyelse. Ett välklingande ord i mångas öron: gamla innerstadsområden rustas upp, bebyggelsen renoveras, små boutiquer och caféer växer upp och ersätter otidsenliga ölbarer och damfriseringar. ...
Essä I den politiska debatten framstår det ofta som om det finns, eller en gång fanns, en svensk modell för samhällsbyggande vilken t.o.m. kan exporteras till andra länder. Men är folkhemsbyggnaden så ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se