Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Fram till 1700-talet förändrades det svenska landskapet långsamt. Ansgar skulle ha känt igen sig på en botanisk exkursion hos Linné. Sedan gick allt snabbt, med skiftesreformer, kanaler, järnvägar och industrialism. Landskapets omvandling sammanföll med Storsverige krympning - Finland 1809, Norge 1905. Processerna bildade grunden för en ny nationell identitet. Naturen blev kärnan i kulturarvet. Nationalparkerna blev museer.
"Svenskarna äro naturälskare", hävdas det i 1940 års utgåva av Medborgarkunskap. Det framhålls t.o.m. som ett av "de utmärkande dragen i det svenska folklynnet".
 
Kanske är det så, kanske inte. ...
Essä Organisationer har höga och ädla mål. De följer - officiellt - entydiga normer för att bli så effektiva som möjligt. Men är målen och normerna trovärdiga? Gängse moral kommer i gungning när man tar ...
Essä När psykoanalysens fader, Sigmund Freud, utformade sin teori var han beroende av utomvetenskap i tänkesätt: dualismen kropp-själ, en biologiskt inspirerad människosyn, liberalismens idéer om ...
Essä Nya tider - ny miljökamp 1960 och 1970-talens anorakklädda aktivister byttes under 1980-talet mot yuppiefierade lobbyister. Resultat betydde mer än värderingar. Utvecklingen avspeglar mer djupgående ...
Essä Heidenstam blev studentuppsatsämne redan 17 år efter debuten. För Strindberg tog det år, för Pär 29 år Lagerkvist och Hjalmar Bergman omkring ett halvsekel. I generationer Sveriges skolor hållit sig ...
Essä Från Judas till Ingvar Bratt. Förräderiets historia är jämnårig med den mänskliga gruppens. Så snart det finns ett "Vi" finns det någon som är beredd att svika detta. Vi - av övertygelse, för pengar. ...
Essä Undervisningsdebatten är full av nya modetrender. Med nostalgi eller med förakt hänvisas då och då till de "tradiotionella" metoderna, som skulle varit så bra - eller så dåliga. Men vad är egentligen ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se