Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Leder vetenskapens specialisering oundvikligen till Babels torn? Förblir paradisets språkgemenskap en dröm? Bör vi bevara språkets flertydighet - eller bejaka förenklingen, för att uppnå effektivitet?
Det finns en film om bergsgorillorna och en amerikanska som flyttar ut till dem för att räkna dem och för att rädda dem. De dimhöljda bergens gorillor. Det är en film med många vackra scener där ...
Essä Myndigheterna i Kenya stoppade en populäramatörteater, den ansågs farlig. Kulturen som frigörelseväg i tredje världen uppmärksammas i humanistisk utvecklingsforskning.
Essä År 1960 fanns det 15 kaffesorter i Sverige, idag finns 58. Varför får vi allt fler varianter? Hur länge lever en produkt? Varför dör den?
Essä Bengt Lundberg har rätt när han hävdar att populärkulturforskningen överskattar ungdomars förmåga att förhålla sig aktivt till rockmusik. Hans kritik kan tyckas radikal, men är bakåtsträvande. Den ...
Essä Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump har precis den finurliga påhittighet som en lingvist uppskattar. Där finns också den busiga humor som gör att man kan överskrida de språkliga reglerna, till ...
Debatt Är dagens ungdom manipulerad av en rockindustri som står för våld, könsförtryck, ohejdad kommersialism? Och hjälper en "empatisk" ungdomskulturforskning till att skapa förståelse för dessa ideal? Det ...
Essä Madonnan och horan, yrke och familj, självständighet och närhet. Unga kvinnors stil överskrider gränser och svarar för en nyskapande estetsering av vardagen.
Essä Våld fascinerar. Också i konsten reproducerar våldet sig självt. Ett och samma våldsmotiv kan följas från den franska revolutionens bildvärld till den italienska fascismen.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se