Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Kristus på korset - hur skildras han i den moderna konsten? Finns skillnader mellan manligt och kvinnligt? Mellan sinnligt och sakralt?
"I detta tecken skall du segra", löd enligt traditionen de berömda orden i kejsar Konstantins dröm år 312, och med dem föddes i realiteten hela den kristna kyrkan som officiell och erkänd ...
Essä Ragunda i Jämtland hade länge det högsta bostadsstödet bland landets glesbygdskommuner. I jakten på förklaringar prövar forskaren olika samhällsvetenskapliga teorier - men svaret är inte entydigt.
Essä Under upplysningen upptäcktes de handikappades behov av särskild hjälp. De flesta togs dock om hand i sin hemmiljö. Den som fick sakkunnig undervisning var "en lysande stjerna i natten".
Essä Män poserar i annonser för skönhetsmedel och kläder med kvinnliga gester och attribut. Vad är yta, vad är djup i denna ikonografi? Ser vi tecken på en feminisering av kulturen?
Essä Kraft, nervositet och lekfull fantasi kännetecknar Strindberg också när han skriver på franska. Med det främmande språket i sin hand skulle han erövra Kultureuropa.
Essä Varför är det medelklassen som syns mest i TV-rutan? Hur kan det komma sig att en person som tillhör makteliten har 100 gånger större chans att förekomma i TV än en arbetare?
Essä Volvos första år kantades av svårigheter. I mot gångens stund höll VD Assar Gabrielssons ursprungliga vision verksamheten vid liv. Vad betyder ledarskapet för företagets identitet och utveckling?
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se