Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Poststationsföreståndaren Augusta Bruhn var inte bara en främmande fågel i ett patriarkalt Ämbetsmanna-Sverige. Hon personifierade också mötet mellan gamla och nya livsformer för det tidiga industrisamhällets kvinnor.
Jag minns henne mest som en liten varelse i mörkret! Man var nog lite rädd för henne. Hon var ute och stökade i sin trädgård på kvällarna. Man såg den där lilla gestalten i fotsid svart kjol - alltid ...
Essä Grammatiken upplevs av de flesta som ett tvång. Men utan den klarar vi oss inte, vare sig man tänker på grammatiken som omedvetet kunnande eller som medveten kunskap.
Essä Informationsförmedlingen från Tredje Världen är ensidig och präglas av västerländska värderingar, visar undersökningar. En kritisk granskning av medierna är nödvändig och fordrar bland annat en vital ...
Essä Genom modet uttrycker man kollektivt sitt deltagande i nuet. Ny sociologisk forskning betonar människors självmedvetenhet i förhållande till modet - de låter sig attraheras och upprätthåller avstånd.
Essä De intellektuella i efterkrigstidens Östeuropa ställdes inför ett oavvisligt krav: anpassning till den sovjetiska kulturpolitiken. Hur reagerade arkitekterna på detta krav? Svaret ges utifrån åtta ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se