Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Vid sidan av Strindberg håller forskarna på med en annan stor utgåva - av medeltida ballader. Det är ett komplicerat arbete med många händer och traditioner inblandade, och med både text och musik i utgåvan.
Svend Grundtvig gav 1853 ut det första bandet av Danmarks gamle Folkeviser, en för länga tider föredömlig edition - 1976 förelåg äntligen den sista volymen av utgåvan som blev flera generationers ...
Essä Politikerna har överlåtit rätten att beskriva verkligheten och formulera problem till byråkratier och amatörexperter. Först en seriös vetenskaplig analys kan fördjupa debatten om välfärdsstatens kris.
Essä Är tvångsdrogning av motspänstiga personer en human åtgärd, eller utgör den ett kränkande och inhumant angrepp på den enskilde? Och vad säger egentligen lagen om sådana handlingar?
Essä Det typiskt mänskliga framkommer i spänningsfältet mellan motpoler, som natur och kultur, andlighet och jordiskhet, individualism och samarbete. En analys av samhälle och könsroller utifrån sådana ...
Essä Övre Norrland skulle med sina råvaror, linneanska nyttoväxter och företagsamma invandrare bli ett blomstrande framtidsland. Det ansåg landshövding Gabriel Gyllengrip på 1700-talet i sina ekonomiska ...
Essä Kan vi inte enas om att i gamle Oceans anda skära bort överflödiga ord och onödiga snårigheter i våra vetenskapliga framställningar? Den sucken kommer från en litteraturforskare, som ger talande ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se