Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä För att humanistisk forskning skall uppskattas och komma till sin rätt, behövs det ett växelspel med en aktiv livsåskådningsmiljö. Bryts växelspelet, blir livsåskådningsdebatten utarmad; då hotar fantasteri och fanatism.
Det finns enligt min mening mycket grundlöst prat om humanioras kris i Sverige. Ibland verkar humanister tro att vissa politiker anser all forskning och undervisning om litteratur, konst, moral och ...
Essä Skrev August Strindberg den kvicka pamfletten om hur man på 60 minuter skall bli konstkännare? Eller hade han översatt den? Eller var det någon annan som skrev eller översatte den? Även den ...
Debatt Under titeln "Det hälsosamma" har Ann-Mari Sellerberg på ett polemiskt och roande sätt försökt analysera en av de nya innevågorna nämligen hoppet att bli frisk av "morötter och jogging". Beskrivningen ...
Debatt Företagsekonomen Bengt Johannisson är upprörd över min artikel i Tvärsnitt under rubriken "Hur uppstår småföretag?" Där presenteras, i renodlad form, några olika discipliners sätt att förklara ...
Essä Vår första författare kallade Henrik Schück den märklige domikanen Petrus de Dada, som skrev så kärleksfullt om Christina av Stommeln. Petrus är, fortfarande aktuell, både som författare och teolog.
Essä Hur har nationella kulturbärare rekryterats? Kan vi se skillnad mellan svensk och dansk kulturhistoria utifrån ett socialt och regionalt perspektiv? Fördelaktigt socialt ursprung, uppväxt i landets ...
Essä Vetenskapshistorien, som en gång uppstod ur den positivistiska filosofin, har utvecklats snabbt under de senaste decennierna. Den är koncentrerad kring naturvetenskapens roll i det historiska ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se