Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Det är lätt att kritisera och klaga men svårt att finna konstruktiva lösningar, menar utbildningsministern i sin kommentar till vårt byråkratinummer. Han förnekar inte att det skett en byråkratisering inom högskolan under 70-talet men hävdar att den politiska viljan att förbättra situationen är god.
Redaktören för Tvärsnitt har bett mig kommentera förra numrets artiklar om byråkratin inom högskolan. Det gör jag gärna och detta desto hellre som jag faktiskt redan tidigare intresserat mig för de ...
Essä Hur de fattiga uppfattades och behandlades på 1700-talet skall bl.a. framgå av ett nordiskt samarbetsprojekt, vilket omfattar alla de fem nordiska länderna. Siktet är inställt på beslutsgången, vad ...
Essä Vad utmärker en folkrörelse? Hur uppstår den, vad sammanlänkar dess medlemmar, och hur kommer det att gå för våra "moderna" folkrörelser i framtiden? Det är några av de frågor som behandlas i denna ...
Essä Är det dags för vår tid att återupptaga 1800-talets idealistiska bildningssyn, frågar sig Lars Lönnroth i denna artikel om Geijer-traditionen. Han vill därmed knyta sin historiska undersökning till ...
Debatt Tore Frängsmyr har i ett par av sina "Synpunkter" (Tvärsnitt 1/80, 4/80) pläderat för en reell internationalisering av svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och Olle Alexandersson ...
Essä Det räcker inte med att vi kan använda språket grammatiskt korrekt för att föra ett lyckat samtal. Vi måste också känna till den sociala inramningen, kunna tolka gester, röstläge och bilder för att ...
Essä En ny typ av forskning håller på att byggas upp inom filosofiska fakulteten vid universitetet i Linköping. Den tar sin utgångspunkt i problemkretsar eller teman, och den syftar till synteser och ...
Essä Naturupplevelsens olika dimensioner, i relation till social miljö, belyses i denna litteraturhistoriska uppsats, skriven av en privatlärd och här postumt publicerad.
Essä Umeforskarnas uppmärksammade rapport om byråkratiseringen har också mött en viss reservation hos utbildningsministern och andra. De återkommer därför i sitt svar med nya intressanta preciseringar över ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se