Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Utifrån ett aktuellt forskningsprojekt pekar Harald Dickson på det komplicerade sambandet mellan den rika och den fattiga delen av världen, hur i-ländernas jordbrukspolitik påverkar u-ländernas livsmedelsförsörjning.
Som alla vet, år livsmedelsförsörjningen i de flesta u-länder långt ifrån tillfredsställande: hundratals miljoner människor är undernärda, och många drabbas av ren hungersnöd. Har detta något samband ...
Essä Jämställdhetsdebatten har gett en rad, formella resultat i gestalt av lagar och förordningar, avtal och rekommendationer, men fortfarande tycks det svåraste återstå: att gå från ord till handling, ...
Essä Det fanns i Sverige under nazisttiden ett klart intresse, för tysk kristendom och för en ny "hedendom". Få ville väl lämna kristendomen, för en rent "nordisk tro", men det höjdes röster för att ...
Essä Den moderna jämställdhetsforskningen vill blottlägga könsstrukturer och avmytologisera patriarkatet, skriver Rita Liljeström i sin analys av avlönat och oavlönat arbete.
Essä För mycket länge sedan hade kvinnorna stor kunskap om olika sätt att hindra befruktning, men den kunskapen försvann under en tid som kulminerade i häxprocesser och religiösa skuldkänslor. I Sverige ...
Essä Ett kapitel i beteendevetenskapens historia, från 1898 kan belysa socialpsykologins uppkomst och samtidigt beskriva vad denna disciplin handlar om.
Essä Forskningen om kvinnor och jämställdhet och de kvinnliga forskarnas speciella situation tillhör det kanske angelägnaste inom svensk, forskning idag, hävdar Ann-Sofie Kälvemark i denna översikt.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se