Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Etnologen Åke Daun satte folkhemmet och svenskheten i ny belysning på 60-talet. I samma veva moderniserade han folklivsforskningen.  Nu funderar han i en ny bok om det ändå inte är slumpen som styr allt. 
Åke Daun har kartlagt svenskarnas mentalitet, han har förnyat etnologin i Sverige. Nu funderar han över hur slumpen styr våra liv.
I hallen står en jättelik väska. Åke Daun har precis kommit hem från ...
Ledare Ledare av Arne Jarrickansvarig utgivare Tvärsnitt, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet
Essä För hundra år sedan hävdade biologer att genetiken gör det möjligt att producera nya arter på samma vis som kemisterna skapar nya ämnen. Mothugg fick de av socialantropologer och sociologer och så ...
Essä Det finns inga gener eller miljöer som ensamma ligger bakom en viss personlighetstyp eller ett visst beteende. Hur vi utvecklas som människor beror på hur arv och miljö samspelar. Den miljö vi vistas ...
Essä Trots skillnader i ljudrepertoar och grammatiska regler delar världens alla naturliga språk samma kombinatoriska principer. Det gäller även teckenspråk, fast där är principerna anpassade till visuella ...
Essä De flesta vet att uppsåt ofta utgör en förutsättning för straffrättsligt ansvar, men få vet kanske att definitionen av vad som utgör uppsåt bygger på att man kan tillskriva gärningsmannen en viss ...
Essä Den japanska alternativrörelse som vuxit sig stark i spåren på 1990-talets lågkonjunktur låter sig inte beskrivas som antingen politisk eller apolitisk. De flesta anhängarna tillhör den växande grupp ...
Essä Den som ville understryka sin manlighet respektive kvinnlighet med hjälp av kläder använde sig under medeltiden av sociala attribut. De kroppsliga skillnaderna mellan man och kvinna var inte lika ...
Essä Föreställningen om nationella klassiker fick fäste i Sverige vid början av 1800-talet. Med den mönsterbildande antiken som fond uppstod vid denna tid synen på litteratur som produkten av en historisk ...
Essä Från att ha varit en biståndsstrategi har mikrofinansbranschen utvecklats till att bli en del av den globala finansmarknaden. Dess mål är att erbjuda säkra sparkonton, försäkringar, pensioner och lån ...
Essä Religionsutövande är idag så mycket mer än det som sker inom etablerade kyrkor. Helare, terapeuter, tarotläggare, medier, massörer, astrologer och coacher — listan på dem vi söker upp för att fylla ...
Essä Forskning existerar inte i ett vakuum. En ständig påverkan mellan samhälle och vetenskap är nödvändig. Om forskning ska bli till kunskap i samhället måste det finns personer och instanser som kan ...
Debatt Bredd och bildning borde värderas högre vid akademisk meritering, annars kan forskarens roll som oberoende deltagare i samhällsdebatten äventyras. Om detta skrev Lars Calmfors, professor i ...
Krönika Krönika av Åsa Nilsonne, psykiater och professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, författare
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se

Tema:


Samspelet mellan


arv och miljö