Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä En barndom på en engelsk bondgård och BBC:s naturprogram — det var orsakerna till att Linda Keeling ville bli zoolog. Idag är hon Sveriges enda professor i djurskydd. Hon vill förstå nyanserna i djurens känsloregister, men betonar samtidigt vikten av att inte slå över i förmänskligande tolkningar.
Det är en kall, regntung vårdag i utkanten av Uppsala. Fyra hästar, ordentligt klädda i värmande täcken, stannar upp i sin hage och möter nyfiket besökarens blick. Alla andra verkar helst hålla sig ...
Ledare Dagens lösen inom europeisk forskningspolitik stavas "stakeholder involvement". Innebörden är att de akademiska forskarna inte längre bör lämnas ensamma med att kvalitetsbedöma varandra, vilka ...
Essä Med ett bevingat "Män är djur!" gjorde sig Ireen von Wachenfeldt, dåvarande ordföranden för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige), omöjlig på sin post. Men vad är egentligen det ...
Essä Är omsorg och medlidande med djur något nytt, något som vi i den moderna upplysta världen har uppfunnit? Om man läser de anglosaxiska historikernas standardverk i ämnet kan det verka så. Här framhålls ...
Essä Kulturell samexistens har blivit en viktig fråga inom internationell bistånds- och säkerhetspolitik. Tidigare syftade biståndet framför allt till att främja materiell utveckling i mottagarländerna. ...
Essä Naturprogram har under de senaste decennierna fått en allt större roll som uttolkare av naturen. Få mediegenrer är så betydelsefulla som denna när det gäller skapandet av människors uppfattningar om ...
Essä I fjol dömdes Brian Dugan till döden efter att ha erkänt kidnappning, våldtäkt och mord på 10-åriga Jeanine Nicarico 1983 i utkanterna av Chicago — ett i raden av ohyggliga brott som med tragisk ...
Essä Mycket har skrivits om straffets funktion för brottslingar, liksom om straffets samhälleliga nytta som avskräckande och preventiv åtgärd. Men vilken betydelse har straffet för den som har blivit ...
Essä Kan man få ett långt liv trots att man drabbats av omfattande funktionsnedsättningar redan som ung?  Vad innebär det att åldras med funktionshinder? Och hur är det att vara en till åren kommen ...
Reportage Intresset för forskningsområdet kultur och hälsa bara växer. Det menade deltagarna vid slutkonferensen för Vetenskapsrådets forskningsprogram Kultur och hälsa, som hölls i maj 2010.
Essä På många håll i världen pågår försök att kombinera västerländsk medicin med olika "traditionella" botandeformer. Dessa försök med så kallad integrativ eller holistisk medicin har dock ofta resulterat ...
Essä Att musik har en helande kraft har länge varit en viktig tanke inom österländsk läkekonst och på senare år har idén vunnit mark också inom västerländska behandlingsformer, till exempel musikterapi. ...
Essä När ett nytt läkemedel introduceras på marknaden tänds inte bara ett hopp om medicinsk bot, det för också med sig föreställningar kring vad ett medicinskt problem är, vem som lider av det och vem som ...
Essä Uppdelningen av befolkningen i kategorierna arbetsföra och icke-arbetsföra är en dikotomi som skapats utifrån föreställningar om arbetets betydelse för det moderna samhällets utveckling. Att inte ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se