Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Övrigt:

Expertgrupp får ansvar för konstnärlig forskning

Vetenskapsrådets styrelse har beslutat att inrätta en särskild expertgrupp för konstnärlig forskning och utveckling, KFoU. Förändringen innebär att expertgruppen, som formellt är ett rådgivande organ under styrelsen, tar över beredningsgruppen för KFoU:s nuvarande uppgifter.
Expertgruppens uppgift blir bland annat att granska ansökningar samt fatta beslut om finansiering av konstnärlig forskning och utveckling. Ordförande för gruppen är Johan Widén, professor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

I forskningspropositionen föreslogs nya medel till konstnärlig forskning och kulturforskning som ett område (40 miljoner kronor 2009 och 50 miljoner kronor 2010). Inom Vetenskapsrådet har man dock valt att dela upp arbetet med ansökningar. Fördelningen av medel till den konstnärliga (praktikbaserade) forskningen kommer att hanteras av den nya expertgruppen, medan kulturforskningen ligger öronmärkt inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

Rekordmånga ansökningar


Vetenskapsrådet har i år fått in rekordmånga projektansökningar inom konstnärlig forskning — 52 stycken, att jämföra med 20 förra året, berättar Torbjörn Lind, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet.

— Ökningen tror jag dels beror på ett ökat intresse både nationellt och internationellt för området, dels på att vi har satsat på riktad information till de konstnärliga högskolorna, bland annat genom konferensen "Konstnärlig forskning inför framtiden" som arrangerades i Saltsjöbaden i mars. En tredje förklaring kan vara att det skapats större möjlighet för de konstnärliga högskolorna att kunna samarbeta med konstnärer och forskare utanför skolan.

Några av de konstnärliga projekt som Vetenskapsrådet hittills finansierat presenteras i boken Konst och forskningspolitik — konstnärlig forskning inför framtiden som kommer ut under sommaren. Det är den sjätte årsboken i ordningen inom KFoU-området.

Medel till forskarskola


Nyligen utlyste Vetenskapsrådet också medel till en nationell forskarskola för konstnärlig forskning. Det handlar om 7 miljoner kronor per år från och med 2009, under högst fem år. En enda ansökan har kommit in och den är från Lunds universitet som har skickat in en nätverksansökan som täcker i princip alla konstnärliga högskolor som är berättigade att söka. Ansökan granskas för närvarande av två sakkunniga, nordiska experter och den kommer också att behandlas i expertgruppen. Beslut fattas av Vetenskapsrådets styrelse senast under oktober.

HELENA BORNHOLM

2012-11-28
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se