Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Vad är god vetenskap?

Rangnar Nilsson, Göteborgs universitet, disputerade nyligen i idé- och lärdomshistoria på avhandlingen God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner.
Kunskap byggd på forskning spelar en viktig roll i vårt moderna samhälle. Forskningen står som garant för kunskapens kvalitet. Samtidigt kan vetenskaplig kunskapsproduktion se ut på många olika sätt. Idéhistorikern Rangnar Nilsson har i sin avhandling jämfört hur forskare inom tre olika discipliner beskriver och bedömer kvalitet inom sina respektive områden och hur dessa perspektiv kan kopplas till olika förutsättningar för den vetenskapliga verksamheten.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-28
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Referenser:
Fagerström Torbjörn 2008. "Uppdrag öka förståelsen av verkligheten" i Tvärsnitt 1/2008.

Ingthorsson Rögnvaldur 2007. "Det är skillnad på att studera människor och salt" i Tvärsnitt 4/2007.

Ingthorsson Rögnvaldur 2008. "Meningsfulla sammanhang är objektivt verkliga" i Tvärsnitt 2/2008

"Journals under threat: A joint response from history of science, technology and medicine" av "ST&HV editors" publicerad i bl.a. Science, technology and human values 2009; 34 s. 6—8.

Nilsson Rangnar. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner, Göteborg, 2009.