Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Reportage:

30 år med Tvärsnitt

Lucas Pettersson är fil.dr i statsvetenskap, knuten till Södertörns högskola.
När Tore Frängsmyr inledde det första numret av Tvärsnitt för 30 år sedan tog han avstamp i högskolereformens nya krav på universiteten att "sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete", den så kallade tredje uppgiften. Han kunde konstatera att den nya tidskrift han just hade blivit redaktör för var dåvarande HSFR:s svar på detta krav. Med Frängmyrs ord skulle forskarna således "syssla med populärvetenskap" och han förklarade mot den bakgrunden att Tvärsnitt skulle erbjuda en "provkarta på aktuell forskning inom HS", där man skulle "skriva enkelt utan att
förenkla".

I linje med denna målsättning kom Tvärsnitt snart att kalla sig själv "en populärvetenskaplig tidskrift för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning". Men vad kom detta att betyda?

Statsvetaren Lucas Pettersson har gått igenom samtliga Tvärsnitt sedan starten 1979 och han har även (via e-post) intervjuat samtliga redaktörer. På följande uppslag tecknar han en bild av en tidskrift som i varierande grad försökt sig på tre olika roller: att spegla forskningen inom HS-fältet, att fungera som en mötesplats för idéutbyte, och att fungera som ett vapen, genom att försvara och stärka HS-forskningen. Han konstaterar också att Tvärsnitt, trots luckor när det gäller en del forskningsinriktningar, är en tidning som genom tre decennier har lyckats behålla ett gott anseende.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-28
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se