Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Tore Frängsmyr har aldrig tvekat över värdet av humanistisk forskning. Viljan att sprida kunskap om och förståelse för området har gått som en röd tråd genom hans liv. Förutom att han författat en lång rad böcker, var han den som för 30 år sedan startade Tvärsnitt. Men dagens akademiska "teorihysteri" betackar han sig för.  Många humanister börjar forska i fel ände, tycker han.
Tore Frängsmyr föddes i Sjöbotten utanför Skellefteå, som ett av åtta barn. Egentligen hade han tänkt bli journalist. Redan som 14-åring började han på tidningen Norra Västerbotten och for omkring i ...
Essä Vilka problemställningar bör humaniora och samhällsvetenskapen gå på djupet med framöver? Vilka är forskningens obesvarade frågor? Tvärsnitt bad fyra framstående HS-forskare skriva varsin reflektion ...
Essä Vilka problemställningar bör humaniora och samhällsvetenskapen gå på djupet med framöver? Vilka är forskningens obesvarade frågor? Tvärsnitt bad fyra framstående HS-forskare skriva varsin reflektion ...
Essä Vilka problemställningar bör humaniora och samhällsvetenskapen gå på djupet med framöver? Vilka är forskningens obesvarade frågor? Tvärsnitt bad fyra framstående HS-forskare skriva varsin reflektion ...
Essä Vilka problemställningar bör humaniora och samhällsvetenskapen gå på djupet med framöver? Vilka är forskningens obesvarade frågor? Tvärsnitt bad fyra framstående HS-forskare skriva varsin reflektion ...
Reportage När Tore Frängsmyr inledde det första numret av Tvärsnitt för 30 år sedan tog han avstamp i högskolereformens nya krav på universiteten att "sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete", den så ...
Reportage Sedan starten har Tvärsnitt haft en ambition att återspegla mångfalden inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i sin helhet, från "arkeologi till öststatsforskning" som en av redaktörerna ...
Essä Uttrycket "de två kulturerna" har haft stort inflytande i svensk idédebatt. Under de senaste decennierna har diskussionen alltmer kommit att handla om klyftan mellan humaniora och naturvetenskap. Det ...
Essä Kunskap byggd på forskning spelar en viktig roll i vårt moderna samhälle. Forskningen står som garant för kunskapens kvalitet. Samtidigt kan vetenskaplig kunskapsproduktion se ut på många olika sätt. ...
Essä När försäkringsbolaget Skandias lägenhetsaffärer kritiserades i media under hösten 2003 drabbades även fastighetsmäklarföretaget Skandiamäklarna, som inte har någon koppling till Skandiakoncernen. ...
Essä Den rädsla för skogen som fanns i äldre tid då barn fick höra historier om troll och skogsrår känns numera avlägsen. Naturen är idag förknippad med positiva innebörder. Även om naturen står för det ...
Reportage Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder med starka rationella och individuella värden. Det kan verka som om religionen inte längre spelar någon roll, men så är inte fallet. Religionen ...
Reportage När religioner blir mer synliga i vårt samhälle uppstår nya utmaningar på en rad områden, inte minst ur ett juridiskt perspektiv. Demokrati, integration, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, ...
Porträtt Hon har upplevt Berlinmurens fall och det forna östblockets omvandling till självständiga, demokratiska stater. Nu följer hon det ryska sökandet efter en nationell identitet. Kommer Ryssland att gå ...
Krönika Han var oerfaren och började intervjun så snart de två hälsat. Det gällde ju att inte förlora viktig tid. Det blev ingen vidare bra intervju. Efteråt meddelade ministerns pressekreterare honom att det ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Tvärsnitt 2 omslag