Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Berättelserna hjälper oss att skapa mening

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning handlar för närvarande om modeller för begreppsbildning, lärande och kognition, samt om det mänskliga tänkandets evolution. Artikeln bygger på material från hans senaste bok på svenska, Den meningssökande människan (Natur och Kultur 2006). Bland hans andra böcker kan nämnas Conceptual Spaces (MIT Press 2000) och Hur Homo blev sapiens (Nya Doxa 2000).
Berättandet är kanske det mest ursprungliga sättet att skapa mening. Det är behovet av att konstruera en meningsfull tillvaro som driver barnet att lära sig språkliga strukturer. Med berättelser kan vi förmedla kunskap, genom att dela berättelser kan vi hålla fred. Berättelser förekommer alltid i en kulturell ram som anger vilka orsakssammanhang som är begripliga och vilka individer eller objekt som kan ingå. Om man inte känner till den ramen, då förstår man inte historien.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-28
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Peter Gärdenfors
Peter Gärdenfors
foto: Conny Ekström
Referenser:
Bartlett, F. C. (1932): Remembering: An Experimental and Social Study. Cambridge University Press, Cambridge.

Bruner, J. (1990): Acts of Meaning, Harvard University Press, Cambridge. MA.

Donald, M. (1991): Origins of the Modern Mind, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Miller, P. J. (1982): Amy, Wendy, and Beth: Learning Language in South Baltimore, University of Texas Press, Austin, TX.