Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt litteratur. Inte minst arbetet med att utse Nobelpristagare kräver en ansenlig insats. Nyttan av att läsa romaner lägger han inte gärna ut texten om, men han anser att den fiktiva berättelsen har krafter som får oss att överskrida oss själva. Fast egentligen ser sig inte Horace Engdahl som en idealisk läsare. Han läser alldeles för långsamt.
— Idag lever vi i en kultur som använder sig av fiktion som ingen gjort tidigare. Vi konsumerar ofantliga mängder fiktion. Även på områden som borde vara reserverade för sakliga skildringar tränger ...
Essä Berättandet är kanske det mest ursprungliga sättet att skapa mening. Det är behovet av att konstruera en meningsfull tillvaro som driver barnet att lära sig språkliga strukturer. Med berättelser kan ...
Essä Mellan ekonomi och fiktion råder ett ömsesidigt beroende. Det ena griper in i det andra på ett sätt som ibland svär mot våra traditionella föreställningar. Branschen för berättelser har blivit en allt ...
Essä Ungdomars dataspelande on-line kan vara ett uttryck för ett begär att uppfinna sig själv. Varje människas uppfattning om sig själv är en fiktion i den meningen att vi inte kan gripa över vårt jag ...
Reportage Teater, film, litteratur och spel — i olika former erbjuder de oss alternativa verkligheter. Vårt behov av berättelser har genererat en industri som omsätter stora vinster. Men vad är det egentligen ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag nummer 2 2008