Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Naturvetenskapen ses ofta som en verksamhet som går ut på att testa hypoteser på basen av experiment, medan filosofin betraktas som en spekulativ verksamhet som rör obesvarbara frågor om till exempel livets mening. Man glömmer ofta att den västerländska vetenskapen och filosofin har ett gemensamt ursprung och en gemensam historia. Detta faktum är utgångspunkten för den europeiska forskningssatsning som ESF-programmet From Natural Philosophy to Science har initierat. 
Filosofin var "vetenskapernas drottning" och naturfilosofin (philosophia naturalis, också kallad physica eller phsyiologia) täckte det mesta av vad som idag kallas naturvetenskap fram till 1800- och ...
Essä Tekniken är en central men hittills ganska okänd del av Europas historia. I den förhärskande historieskrivningen är det politiska och ekonomiska processer som står i förgrunden. Den ekonomiska och ...
Essä Människan är en varelse vars biologi ger den unika förutsättningar för att bygga upp kultur. I takt med att kulturen utvecklas byggs dessa biologiska förutsättningar ut med nya sedvänjor, idéer och ...
Essä Att män begår betydligt fler brott än kvinnor och också utvecklar mer varaktiga brottskarriärer är sedan länge känt, men vad ligger bakom dessa skillnader mellan könen? Ser orsaksmekanismerna bakom ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag nr 2 2007