Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Teorier om experimentell ekonomi eller spelteori måste skilja mellan objektiva och subjektiva spel, snarare än att ifrågasätta grundläggande ekonomisk teori.Vad man har visat är på sin höjd att folk inte enbart bryr sig om pengar,skriver filosofiprofessorn Lars Bergström.
I samband med att ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2002 utdelades till forskare i experimentell ekonomi hävdade priskommittén att kontrollerade laboratorieexperiment ibland visar att ...
Essä Oron för sitt land och ett estetiskt tänkande förenar de stora filosofer som verkat i Spanien sedan 1900-talets början. Deras tänkande har ofta varit mer politiskt än filosofiskt och närmat sig det ...
Essä Det finns en diskrepans mellan vilka tekniska hjälpmedel och innovationer äldre människor verkligen vill ha, och vad omgivningen tror att de behöver. Nutidens befolkningspyramid antar en alltmer ...
Essä Att "kaka söker maka" kallas inom sociologisk forskning för social homogami, vilket var mycket vanligt i det förindustriella samhället. Syftet var att "poola" resurser eller motverka uppdelning av ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
omslag nr 2-2006