Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Hemlika arbetsplatser och kontoriserade hem - två effekter av det gränslösa arbetet. Med alltmer flytande uppgifter och gränser sätter individen sig själv på spel. Driven av frihet, framgång och inspiration hamnar dagens flexibelt arbetande människa lätt i honungsfällan. Men smaken för sötma kan ha sitt pris.
Vi ser och hör det kanske allra tydligast när vi sitter i tunnelbanan eller på tåget - det gränslösa arbetet. De går inte att undvika. Människor som är uppkopplade mot sitt jobb, okänt var. Ibland ...
Reportage Vad skulle vi ha att tjäna på en arbetstidsförkortning i Sverige? Ja, i alla fall inget hälsomässigt. Det fastslår en ny studie från Arbetslivsinstitutet. Kortare arbetsdag kan möjligen betraktas som ...
Essä Många års stressforskning har lett fram till betydelsefulla kunskaper om hjärnans funktioner. Livsstilar och kravbilder inom arbetslivet utmanar stressregleringen hos oss människor, som egentligen var ...
Essä Antalet idrottsligt inaktiva flickor har fördubblats de senaste tre åren, och antalet pojkar har tredubblats. En paradox i en tid då kunskaperna om den fysiska aktivitetens hälsomässiga betydelse är ...
Essä - Är Sigge döv eller hörselskadad?
- Han är ytterst gravt hörselskadad. Han hör om jag busvisslar.
- Döv, kan man säga.
- Ja.
 
Är barnet dövt eller hörselskadat? Svaret är inte givet, vilket ...
Övrigt Det konstnärliga forsknings och utvecklingsprojektet "Rörelsen som kroppens minne" slutredovisades i april genom dansföreställningen "Döden,döden!". Projektledare och koreograf Efva Lilja, tillika ...
Övrigt När en dansterapeut arbetar med en grupp människor som har svårigheter i livet blir det inte några aktieägare som tjänar pengar på hennes (det är vanligtvis en kvinna) arbete. Där finns ingen tredje ...
Porträtt På sitt åttiofjärde år arbetar hon på oförtrutet. Men professor Birgitta Odén vet också att detta inte är alla förunnat. Hon anser inte att äldre diskrimineras i Sverige och tycker det är fel att ...
Övrigt I 1996 och 2001 års forskningspolitiska propositioner användes termen tvärvetenskap gärna och ofta. Idag ser denna term ut att ha förlorat sin politiska lyskraft. I 2005 års proposition talar man ...
Övrigt Ökad samverkan mellan svensk och finsk forskning och lyckade möten över disciplingränserna. Det är två mycket positiva erfarenheter av ett femårigt projekt mellan grannländerna på bägge sidor av ...
Övrigt Ett landskap, en kultur och ett språk. Lite Finland, mitt i den svenska storskogen, på gränsen till Norge. Finska sedvänjor och levnadsmönster, ett eget skogsfinskt språk och särskilda ...
Essä Resandet är en förutsättning för den ekonomiska tillväxten. Kulturell förnyelse och teknologiska framsteg är också tydliga resultat av turismens olika ansikten. Forskning om turism kan lära oss mycket ...
Essä Många av psykoanalysens grundantaganden bekräftas av neurobiologisk forskning. En av dem som senkommet påvisat kopplingen mellan psykoanalys och neurobiologi är nobelpristagaren Eric Kandel. Redan ...
Övrigt En högskola ska inte vara harmonisk - då dör den värmedöden, säger Lars Haikola, rektor vid BTH och erfaren ledare inom akademin. Motsatser och konflikter är en nödvändig förutsättning för ...
Essä Den elektroniska litteraturen vinner stor mark i tjugohundratalets litterära traditioner. Men utbildning och forskning hänger inte med i samma takt. Klyftan mellan humaniora och teknik är fortfarande ...
Debatt Pågående diskussioner om konkurrens och jävsproblematik aktualiserar också språkfrågan inom akademin. Det finns många goda skäl att i högre grad förorda publicering på engelska inom humanioran och ...
Övrigt Svensk humaniora är inte bäst i världen. Frågan är om svensk humaniora ens är bäst i Sverige?
Jag studerar en undersökning från Vetenskap & Allmänhet, baserad på data från SOM-institutet vid ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se