Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Den senaste tidens genombrott för en mångkulturell syn på identitet och på kulturfrågor har inte gynnat alla minoriteter. Genom att romerna varit mindre resursstarka än andra grupper och saknat inflytelserika lobbyister, har de haft svårt att göra sig gällande i de politiska och juridiska diskussionerna om minoritetsrättigheter. Romerna har fallit mellan minoritetspolitiska stolar, vilket har gjort att de idag är mindre integrerade i arbets- och utbildningsväsendet än andra grupper.
Den förra tjeckiske presidenten Vaclav Havel har i samband med romernas situation i Europa yttrat de bevingade orden att det verkliga lackmustestet för ett lands toleransnivå är hur landet ifråga har ...
Essä Sierra Leone skapades i slutet av 1700-talet för att svarta i Amerika och England skulle ha en egen koloni att slå sig ner i som nybyggare. När staten blev självständig i början på 1960-talet var den ...
Essä Havet som symbol och metafor är allt annat än sällsynt i världslitteraturen. Desto ovanligare är att romaner faktiskt utspelar sig ombord på båtar och fartyg. Som just skapare av denna sistnämnda ...
Essä Bilden i Aniara av rymden som ett glasartat medium, eller beskrivningen i samma text av en kolsvart sol, av evighetens hål, kan liksom skildringen av hur världsrymden spelar tärning, anknytas till den ...
Essä I sitt sätt att förhålla sig till naturen och till representationen av natur i konst och lyrik pendlar Harry Martinson i sitt författarskap mellan olika hållningar vilka är typiska för det ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se