Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Medan det modernistiska avantgardet med sitt fokus på en smal, initierad publik, hade siktet inställt på framtiden, sysslade Norman Rockwell med ett folkligt idylliskt måleri med rötter i en äldre tids bildvärld. Ändå skulle hans tavlor leda rakt in i den nutida film- och såpoperaindustrin. Den värld som framställs i såpoperan knyter emellertid an även till verk av mindre idylliskt slag, som den likaledes populärkulturella romanen Peyton Place, där den rockwellska idyllen slås i spillror. Som teveserie kom Peyton Place att lägga grunden inte bara till Mia Farrows och Ryan O´Neals skådespelarkarriärer utan även till senare teve-succéer som Dallas, Melrose Place och Big Brother.
En av de populäraste typerna av TV-program i västvärlden i det begynnande 2000-talet är den s.k. dokusåpan. Dess programidé är att deltagarna, "vanliga" människor, som lockade av prispengar och ...
Essä Genom att risker ses som sociala konstruktioner eller som avhängiga av den kulturella kontext där individen befinner sig, har man i modern forskning ibland tenderat att förklara bort existensen av ...
Essä Perioden 1860-1915 utmärks av ett modernt genombrott i nordisk filosofi. Fram tills dess var idealismen förhärskande på nordiska universitet. Men i och med den empiriska vetenskapens frammarsch under ...
Debatt I och med Bo Lundgrens avgång ställs frågan återigen på sin spets om vilken väg som moderaterna skall slå in på: nyliberalismens eller kulturkonservatismens. I en ny bok menar Anders Björck att ...
Essä I början av 1600-talet började man aktivt, från statligt håll i Sverige, ta initiativ till insamling och vård av antikviteter som runstenar, gamla lagböcker, brev- och sagosamlingar etc. under ...
Essä I ett antal smärre skrifter har vetenskapsteoretikern Johan Lindström vidareutvecklat göteborgsprofessorn Håkan Törnebohms teorier om kunskapsbildning, i tydlig polemik mot den logiska empirismen. ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se