Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Genom att räkna ut förhållandet mellan kraniets längd och bredd lanserades i början av 1800-talet ett helt nytt forskningsfält: kraniologin. Historien om hur en stab av erkända forskare sändes iväg till Lappland för att mäta skallar visar inte bara på hur man med hjälp av tabeller och ekvationer lyckades ge sken av vetenskap, utan också på vad som händer när ideologiska hänsyn tillåts att styra vetenskapen.
Från 1830-talet och några decennier framåt ansågs det vara vetenskapligt fastställt att samerna var Sveriges urbefolkning. Det avgörande beviset var deras skallform. Sedd uppifrån var den mer ...
Essä Som från ingenstans tycktes Jan Stenbeck komma in i det svenska medielandskapet, vilket i och med födelsen av TV3 förändrades från grunden. Men den bild som Stenbeck själv spridit av hur "teknik ...
Essä Paviljongen Svea rike kan betraktas som själva hjärtat på Stockholmsutställningen 1930. Genom att fokusera på historien och på nuet ville man där frammana bilden av Sverige som en modern ...
Essä I nutida filmer som "Seven" och "när lammen tystnar" förbinds ondskan med förnuft och med det västerländska kulturarvets mest namnkunniga företrädare: Bach, Vergilius, Milton etcetera. En sådan syn på ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se