Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä
Liten korsordshistorik
"Två epidemier rasa för närvarande inom alla samhällsklasser världen runt", rapporterade Helsingborgs Dagblad i februari 1925. Värst var "crosswordflugan", som nu spred sig från ...
Essä Snart är det sommarsemester. Meterologen skall lova sol och vi skall brännas friskt bruna. Regnar det, kan det vara bra att ha ett historiskt perspektiv på solandet.
Essä Matematik har en mycket humanistisk sida. Den är gjord av människor. Djupast sedd är matematiken ett kollektivt konstverk, slitstarkare och vackrare än de flesta. Ta chansen att lära känna det ...
Essä Att vara översättare är inte lätt. Hur ter sig den småländska Ulrika i Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna på franska? Översättare sätts onekligen på prov. Mobergs roman röstades nyligen fram som ...
Essä Utan minne tappar individen orienteringsförmågan. Kanske förlorar samhället sin kraft utan historiemedvetna medborgare. Vilhelm Moberg ville ge svenskarna sin historia tillbaka. Frågan är om han ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se